Premda je polag spominjanja očividiocev-svidokov na kra­ju Drugoga svitskoga boja ubijen velik broj ugarskih Ži­dovov kod Kreuzstadla u Ro­huncu, njev masovni grob do danas nisu našli. Nedilju, 22. marca su otvorili stazu spominjanja na židovski ži­vot u Rohuncu, a u Novoj sridnjoj školi Rohunca su otvorili izložbu, za ku su školari is­tr­a­živali prošlost općine.

 

ROHUNAC — Nedilju, 22. marca otpodne su održali go­dišnju spomenpriredbu Inicijative za spominjanje Re.f.u.­g.i.u.s za žrtve gradnje Jugois­točnoga nasipa. Ljetos je tomu 70 ljet da su nacionalsocijali­sti kratko pred završetkom Dru­goga svitskoga boja navodno blizu Kreuzstadla zvana Rohunca umorili oko 180 uga­r­skih zarobljenih Židovov i je pak zagrnuli. Ali prem intenzivnoga iskanja, tu masovnu grobnicu još nisu našli. Neki stručnjaki mislu da bi se mo­gla nahadjati i na tlu Čembe, Čajte ili još i Narde, jer dr­ža­v­na granica s Ugarskom onde ide cik-cak.

 

(uredn.)

Kategorije