Rodjeni Šibenčanin je po završeneoj Muzičkoj aka­de­mije u Zagrebu kao talentirani glazbenik od 1965. do 1968. bio asistent kod Herberta v. Karajana u Salzburgu pri »Sal­zburškom festivalu«. Na­dalje je 1975.-1977. bio asis­tent kod poznatoga dirigenta Ka­rla Böhma. Njegov talent su uočili i poznati dirigenti kao Milan Horvat i Lovro pl. Matačić (obadvojica su načinili veliku karijeru u Au­striji dirigirajući na Državnoj operi u Beču) tr je i kod njih učio dirigiranje.

 

Najvažnije profesionalne djelo je apsolvirao Belamarić s Rtv simfonijskim o­r­­kestrom Zagreb, tr je bio šef-dirigent na Operi Hrvatskoga narodnoga kazališća od 1978. do 1990. Prije izbija­nja boja je bio i direktor Du­brovačkoga festivala. Kao i svaki poznati dirigent se Belamarić nije koncentrirao sa­mo na Hrvatsku nego je nastupao po cijelom svitu. Nastupao je izmed ostaloga u  To­kiju, Salzburgu, Bečkoj dr­žavnoj operi, u Musikvereinu, Veneciji, Ateni, Gracu, Pr­a­gu, Frankfurtu, New Orlea­n­su, Berlinu, Luxemburgu, Kijevu, Moskvi, St. Peters­bur­gu, Zürichu, Stuttgartu, Mün­chenu, Mexiku itd.

 

Osim dirigiranja je velika strast Belamarića bila kao  i njegovih učiteljev i komponi­ranje. Poznata su njegova si­m­f­onička, koralna i komorna djela „Kako ubiti Mozarta“ (1968.), „Hrvatska ljubavna poezija“, tr opere »Ljubav don Perlimplin« (po F. G. Lorci) čija je praizvedba bila 1975. ljeta na Hrvatskom narodnom kazališću u Zagrebu pod njegovim dirigentskim štapom. 1983. dobio je Belamaric prvu nagradu Bečke opere za njegovu drugu operu »Don Juan-rebel za sva vremena« (po Tir­su de Molina). Treta poznata op­era Belamarića nosi naslov »Priče i bečke šume« po austrij­skom piscu Ödenu von Horvathu, ka je praizvedena 1993. Za ovu operu je dobio nagradu 1997. ljeta »Vladimir Na­zor« Republike Hrvatske po prvoj izvedbi u Hrvatskoj kao najbolji skladatelj ljeta. Ta ista  opera je izvedena 23. julija 2014. na Ljetni igra u Bregenzu u Vorarlbergu.

 

Dirigent Belamarić živi povučeno u gradu glazbe to jest Beču i ne participira u hrvatskim kulturni zbivanji. 

(Marijan Brajinović)

Kategorije