Dica će moći sudjelovati u različni kreativni igraonica-djelaonica (jezična, kulturološka, likovna, novinarska, lutkarska, dramska, plesna i filmska) tr cijelom redu športskih, rekreativnih i zabavnih sadržajev. Dolazu i Hrvati iz Austrije.

NOVI VINODOLSKI — U Novom Vinodolskom, primor­skom ljetovališću bogate kulturne prošlosti, 15. julija o. lj. su započeli različni hrvatski tečaji. Temeljni cilj ovoga lje­tova­nja je da dica ka živu izvan H­r­vatske, u zajedničtvu sa svo­jimi vršnjaki iz različitih mjest u „Lijepoj Našoj“, unaprijedu svoje znanje hrvatskoga jezika te upoznaju kulturnu i prirodnu bašćinu kraja u kom boravu.

Program škole odvija se u Domu Črljenoga križa grada Zagreba — Hostelu Villa Rus­tica do petka 26. julija, a dica su mogla sudjelovati u različni kreativni igraonica-djelaonica (jezična, kulturolo­ška, likovna, novinarska, lutkarska, dramska, plesna i fil­m­ska) tr nizu šport­skih, rekrea­ti­vnih i zabavnih sadržajev. Bi­lo je ovde još pu­no, puno veselja i radosnih tre­nutkov u zdravom, bezbrižnom i sigurnom okolišu pod nadzorom iskusnih i pouzdanih učiteljev i peljačev. 

Ovoljetni program okupio je do sada najveći broj polaznikov u dobi od 9 do 16 ljet, njih 124, iz 21 europske i prekooceanske zemlje: Sjedinjenih Američkih Držav, Kanade, Omana, Katara, Irske, Ma­djarske, Nimške, Austrije, Italije, Ujedinjenoga Kraljevstva (Velike Britanije, Škotske i Sjeverne Irske), Belgije, Šve­d­ske, Norveške, Slovenije, Fra­n­cuske, Španjolske, Poljske, Črne Gore, Srbije, Makedonije i Hrvatske. Objedinjen sadržaj svih radionica bio je prikazan u četvrtak 25. julija na večernjoj završnoj priredbi u organizaciji Male škole hrvat­skoga jezika i kulture potpisuje Hrvatska matica iseljenika.

Kategorije