VELIKI BORIŠTOF — Mlada bečka muzička grupa Noise Brigade se je u Kugi predstavila u Jazz & vino petak, 6. maja. Vino je predstavila vinarija Weninger (Haračun/Šopron/Villány). Ov bend ima i hrvatske korijene. Klavijaturist Brujev Toni Perušić pelja ovu grupu, ka je nastala pred četiri ljeti kao projekt muzičke škole.

Jur 2008. osvojili su naticanje bendov „Podium“ u Beču a isto na saveznoj razini. U bendu su aktivne i Perušićeve kćere Mira i Jana. Muzika i vino dali su perfektnu simbiozu na ovom večeru. Kako je naglasio jedan od dugoljetnih stručnjakov za „Jazz & vino“ ovo je bio „jedan od najlipših večerov u povijesti ove priredbe“.                                     (gesa buzanić)