Kad kanimo koga batriti, su plitke fraze deplacirane. Danas ćemo predstaviti nekoliko banalnosti, ke ljudi znaju brbljati, kad su perpleksni ili šokirani zbog tuge drugih.

 

Zač neka ne velimo: „To je jur bilo zač dobro.“ Tim bagateliziramo bol i tugu drugoga človika. Tim mu velimo, da njegov gubitak ili njegova škoda nisu vridni, da se mora žalostiti. Dopustite drugomu imati svoje ćuti. Mi nimamo pravo, da o nji sudimo.

 

Zač neka ne velimo: „To je bila volja Božja.“ Človik, ki trpi, bi mogao imati ćut, da mu kanimo oktroirati vjeru u trenutku, kad vjerojatno najveć dvoji u Boga, a to nije ugodna ćut.

 

Zač neka ne velimo: „Ti si još mlad / mlada.“ Vjerojatno tim mislimo, da će naša prijateljica opet ozdraviti, naš susjed najti djelo, a naš znanac novu šohaljku. Prvič to uopće ne znamo, a drugič tim ignoriramo momentanu tugu bližnjega. U tom hipcu to drugi jako bolno oćuti. Bolja budućnost je za njega daleko i on upravo trpi pod izgubljenim.

 

Zač neka ne velimo: „To se more svakomu dogoditi.“ Tako drugomu ne pomažemo u njegovoj nesrići, nego prikazujemo ono, ča mu se je stalo kot masovni fenomen. Človik, ki tako ča veli, nije upravo tankoćutan, ali je dost arogantan, da drugomu signalizira: „Budi skroman!“

 

Zač neka ne velimo: „Sada moraš biti jak/jaka.“ Tim drugomu velimo, da se neka sam skrbi, kako će dojti nakraj s njegovom nesrićom.

 

Zač neka ne velimo: „Zemi tvoj križ na sebe.“ Tim drugomu dajemo na znanje, da svaki ima svoje teškoće. Neka ne lamentira i neka bude zahvalan za svoj križ, ar bi moglo biti i gorje. Konačno mu velimo, da nas neka pusti na miru, kad sami imamo dost sa sobom.

 

Takove floskule nisu batrenja. Pravo batriti moremo človika u stiski i nevolji samo:

  • ako otvorimo uši i ga poslušamo i si to čuvamo kot tajnu
  • ako uopće ne govorimo, a još manje spomenute floskule
  • ako darujemo blizinu umjesto arogantnih tanačev
  • ako pomažemo s konkretnimi čini umjesto da mlatimo praznu slamu ili spušćamo riči, ke deprimiranoga človika dodatno moru zbantovati
  • ako mu pošaljemo poruku: „MISLIM NA TEBE“.

(Agnjica Schuster)

Kategorije