Rodjeni Maloborištofac Milan Vuković još do 24. aprila izlaže svoja umjetnička djela  u galeriji Trudice Domnanović u Velikom Borištofu. U izložbi s naslovom „krajoliki“ Vuković kaže seoske impresije iz ciklusa »Pannonia aeterna/Vječna Panonija«.

 

VELIKI BORIŠTOF — Milan Vuković izlaže svoje kult-objekte u galeriji umjetnosti i rukotvorin Trudice Domnanović u Velikom Borištofu. Kako veli umjetnik sām „bavi se različnimi epohami človičanstva na estetički način a pritom ga inspirira rodni Mali Borištof. Zapravo se radi o instalacija u galeriji Trudice Domnanović. U svoji slika iz ciklusa »Pannonia aeterna - vječna Panonija« Vuković se reducira na najvažnije i bavi se kult-objekti naše regije, npr. u ravni redi naših laptov u čemu vidi veliku moć arhetipov, ča za njega sadržava uz ostalo i kontemplativni aspekt, a ta ima i veliku moć na psihu. Kaže artefakte (umjetne proizvode, ljudskom rukom načinjene predmete) iz naše regije. Ovu svoju izložbu je koncipirao u tri razina: male, sridnje i velike slike. U mali kaže artefakte današnjega vrimena i siže najzad do kamene i rimljanske dobe. U svoji veliki slika (na plastičnoj foliji; vidi sliku zdola) kaže ljude iz današnjega vrimena, divojke, ke razmatraju identitet našega kraja.
Milan Vuković koristi tradicionalni način crtanja po uzoru, kako sām veli, majstorov renesanse kako su Albrecht Dürer, Hans Holbein ili Lucas Cranach. Ne ide mu za moment nego ide za tijek časa kada kroz slike more pogledati u periode zdavno prošloga vrimena. Ne ide mu za moment, nego zato kako teče vrime, a  pri tom Vukovićeve slike nisu šare. Po svojoj vlastitoj definiciji „estetika svojega djela je jedna vrst redukcije i tematizira samo najvažnije“. Motivi slik su iz domaće regije, a „arhetip je kvaliteta života, je reformator naše regije“.

 

Izložba u Velikom Borištofu je otvorena do 24. aprila. Uz slik Milana Vukovića u ovoj vazmenoj izložbi u galeriji Trudice Domnanović moremo najti još sljedeće umjetnine: Angela (Neue Wiener Werkstätte, Kaiserhof Glashütte), Sabine Kerstinger, Josef Koo, Kathrin Kornfeind, Ilse Kurecka, Astrid Sänger, Otakar Sliva, Rudi Sturm, Hilde Unger (objekti za dom i vrt) kao i antikviteti & vazmeni nakit/vazmena jaja. Još do 24. aprila — od četvrtka do subote, 10-18.00 ili po telefonskom dogovoru tel. 02614/2294, 0664/4310550; trudi

Kategorije