To je nova i izuzetno važna mogućnost organiziranja nastave na hrvatskom jeziku u austrijski škola za dicu H­r­vatov ki živu u Austriji — napomenula je pomoćnica mi­nistra kulture Republike H­r­vatske dr. Iva Hraste Sočo.

BEČ/ZAGREB — Pomoćni­ca ministra kulture Republike Hrvatske dr. Iva Hraste Sočo i direktorica Kulturno-političke uprave u Ministarstvu za Euro­pu, integraciju i vanjske posle Republike Austrije dr. Teresa Indjein potpisale su utorak, 11. oktobra u Beču u ime vla­dov „Program suradnje na po­dručju kulture i obrazovanja“ za razdoblje od 2016. do 2019. ljeta, izmed Republike Hrvat­ske i Republike Austrije, su­kladno »Ugovoru o suradnji u području kulture i obrazova­nja«, ča su dvi vlade sklopile 2004. ljeta.

Kako je novinarom (i Hrvatskih novin) rekla po potpi­sivanju dr. Hraste Sočo „Program će doprinesti daljnjem unapredjenju kulturnih i obrazovnih bilateralnih odnosev dvih država i logičan je nastavak dugih i plodonosnih kulturnih i ostalih veza koje posto­ju izmed Hrvatske i Austrije.

„Novo i za Hrvate u Austriji izuzetno važno je da se u „Programu“ naglašava važnost to­ga da se nastava hrvatskoga jezika i kulture ponudi unutar institucionalnoga okvira Repub­like Austrije, i to pod istimi u­vjeti kao nastava drugih mate­rinskih jezikov u Austriji — po­sebno je nagla­sila pomoćnica ministra kulture RH dr. Iva Hraste Sočo. Dodala je kak­o je i Austrija u­vidila da je ta­kova ponuda potribna, s obzirom da je hrvatski 24. službeni jezik Europske unije.

U članku 19. piše da se hrvat­ski jezik kao službeni jezik EU i književnost tretiraju kao i svi ostali jeziki u Austriji

„To je nova i izuzetno važ­na mogućnost organiziranja nas­tave na hrvatskom jeziku u au­strijski škola za dicu Hrvatov ki živu u Austriji — napomenu­la je. Na novinarski upit da li to znači da se u Austriji ukida dosadašnja nastava, podučavanje na tzv. Bks-u (bosanski-hrvatski-srpski), Hraste Sočo je odgovorila da je to stvar Au­strije, hoće li to ostaviti ili ne, no da je najvažnije da će se na novoj austrijskoj obrazovnoj ponudi najti nastava na hrvat­skom, kao zasebnom i samo­stalnom europskom jeziku.

Peljačice obadvih izaslans­tav ocijenile su dvodnevni sastanak austrijsko-hrvatskoga mišovitoga povjerenstva o suradnji u kulturi i obrazovanju vrlo uspješnim. Izmed ostaloga bilo je riči i o »Ljetu kulture« Austrije i Hrvatske ku je au­strijsko Ministarstvo za Europu, integraciju i vanjske posle 2017. ljeta posvetilo predstav­ljanju kulturnoga bogatstva Hrvatske u Austriji. Partner u tom projektu biti će hrvatsko Veleposlanstvo u Austriji.

Sastanki austrijsko-hrvatsko­ga mišovitoga povjerenstva o­državaju se svaka troja ljeta, kako bi se u novi „Program“ unesle nove ideje za unapre­djenje kulturne suradnje izmed Austrije i Hrvatske. Ov pu­t bečki sastanak je bio „pun po­godak“.

(Snježana Herek)

Kategorije