Neobavljene zadaće moru bi­ti tako neugodne kotno velik minus na kontu. To more biti mala usluga, ku smo ko­mu obećali, a ne držali, pismo, ko smo zdavno tribali napisati, nalog, koga smo pri­hvatili, a još svenek ne zapo­čeli i mnogo drugoga bi nam došlo napamet. Kako zbaviti se takovih to-do-dugov? Prvo je potribno provjeriti, je li obećanu zadaću ne moremo anulirati. Za to tribamo biti hrabri. Koliko teškoć je neobavljena zadaća jur prouzrokovala? A koliko neprilik ćemo još imati, ako ništa ne poduzamemo?

 

Najbolje je priznati, da preuzeti posao nismo u stanju izvršiti. Kadakoč je pogodjeni tim ionako jur računao i je srićan, da je sada sve raščiš­ćeno. Ali je najpogibeljnije skušavanje, da po takovom otpušćenju dugov dajemo n­o­va obećanja. To-do-dugi ima­ju jedno neugodno svojstvo. Oni s vrimenom nastaju sve veći. Ako neobavljene zada­će ne moremo ni anulirati, a ni smanjiti, je dobro, da sa­mi sebi priznamo, da smo si preveć navalili. Onda si moremo poiskati saveznike, svo­jega hižnoga partnera, di­cu ili prijate­lje, ki ćedu nam biti na pomoć pri o­bavljanju tih mučnih po­s­lov, ki su nam se kumulira­li. Predstavi­te si, kako olakoćeni ćemo biti, čim nam teret spade s ramen. Kad ljudi sa­mo onoliko imaju pred so­bom, koliko su u stanju zmo­ći, nastaju najednoč zdraviji.

Kategorije