Petar Tyran

Hvale je vridno, da se je hrvatski Savjet za na­rodnu grupu u svojoj mi­nuloj sjednici 11. marca o lj. bavio uz ostalo i budućimi mogućnosti podupiranja ma­njinskih medijev, pred svim t­i­skanic. Zapravo svaka od pet autohtonih narodnih grup ima svoje tiskanice. U pogledu na gradišćanske Hrvate su to dva tajedniki, HRVATSKE NOVINE i CRIKVENI GLASNIK kao i tromisečniki NOVI GLAS (HAK) i GLASILO (HKD). Kako je po sjednici rekao novo­odibrani predsjednik Savjeta, Martin Ivančić, za Hrvatski radio ORF-a Gradišće, on da je jur peljao razgovore s ministrom Thomasom Drozdom, ki je odgovoran za novelu Zakona o podupiranju štampe.

U ti razgovori je Ivančić predlo­žio ministru, da se jedan pro­cent svih saveznih subvencijov za štampu posveti ma­njin­skim medijam. To bi bio jur velik pomak u prispodobi sa sadašnjom situacijom. Oči­gledno su se jur svi smirili sa situacijom, da ćedu „žive sub­vencije“ izumriti“, ča znači, da se već nećedu novo zauze­ti s drugimi osobami, ako sadašnje već ne budu stale na raspolaganje — dakle ako ili idu u mirovinu ili da ih bolest spriči ili znamda još i nešto gorje.

Za HRVATSKE NOVINE to znači financijsku a tim egzistencijelnu katastrofu, jer na temelju današnjih dodiljenih sredstav, Hrvatsko štamparsko društvo kao izdavač HN ubu­duće neće moći plaćati i urednika/icu — a je dovoljno poznato da jedan urednik/ica nikako ne more biti rješenje u budućnosti — a istodobno i tisak i uredske posle. Živa subvencija po sadašnjem mo­delu bi bilo najbolje rješenje i nadalje, i u tom da ta oso­ba bude namješćena na saveznoj razini a ne na zemaljskoj, jer tim su manje pogibelji partij­skopolitičkih intervencijov.

Zato triba podupirati plan, da se narodne grupe odnosno njevi mediji usidru (verankern) u novom Zaknonu o mediji i da se manjinskim ti­skovnicam godišnje dodili fi­ksna svota. Kolportira se svo­ta od 50 milijuni € iz držav­noga budžeta za podupiranje medijov širom Austrije. Je­dan posto, polag predloga Martina Ivančića, bi dakle bilo 500.000 E godišnje za sve manjinske medije, bolje rečeno tiskovnice (Druckwe­r­ke). Ali upravo ovakovu sv­o­tu su si koruški Slovenci izračunali za temeljnu svotu za svoj tajednik na slovenskom jeziku NOVICE, a HRVATSKE NOVINE su došle na prilično spodobnu svotu, ako se pola­zi od poštenoga plaćanja i u­redjivanj tajednih novin. Da­kle uz postojeći dobri pred­log od 1% predvidjene cijele svote postoji drugi, a svakako znatno bolji predlog: te­melj­no podupiranje, osnovni ili b­a­zni iznos za svaki pojedini tajednik, (HN i NOVICE) a za ostale alikvotna svota, ka bi odvisila od redovitosti izla­že­nja isto kao i od opse­ga. Ako se pak pomisli i na projekt priloga na manjinski jeziki u nimški novina — ča je 1%???

Kategorije