Predsjedničtvo Hrvatskoga štamparskoga društva je u svojoj zadnjoj sjednici ustanovilo zapravo jako teško financijsko stanje društva. Uzrok tomu je da izdavanje (tiskanje) Hrvatskih novin u ovom opsegu i drugih tiskanic kao npr. Gradišće Kalendar i ljetna knjiga troši čuda preveć pinez i da su se subvencije smanjile. Uzrok je i sve manja vridnost pineza na jednu a znatno podražanje svega na drugu stranu.

ŽELJEZNO — Kako je rekao predsjednik Hrvatskoga štamparskoga društva mag. Ivica Mikula po odbornoj sjenici 11. oktobra, „hitno tribamo dodatna sredstva da moremo obdržati naše djelovanje u sadašnjem opsegu a kamo li da bi mogli razmišljati o potribnom proširenju na svi područji. Ivica Mikula apelira na solidarnost pred svim i med hrvatskimi društvi u Gradišću i Beču pozvajući ih na skupnopostupanje a po mogućnosti i zalaganje u korist daljnjega djelovanja Hštd-a. „Ne ide, da se svi koristu Hrvatskih novin i kao organ za oglašavanje i informiranje o njevom djeovanju i o njevi nakana, želja i potirbovanji — a zato nisu pripravni dati dodatna sredstva“ je rekao Mikula i potribuje da bi se i Zemlja Gradišće i Savez spomenuli ovih potrebov. (ur.)

Kategorije