SAMBOTEL — Institut za slavensku filologiju Sveučilišća u Sambotelu je nedavno priredilo 9. Internacionalne slavističke dane. Prvo predavanje je o veza starougarskoga i starohrvatskoga pravnoga jezika. Na ovu temu je pri simpoziju govorio prof. István Nyomárkay.

Bilo je i predavanja o gradišćanski Hrvati. U sektoru kroatistike je predsjednik Panonskoga instituta dr. Robert Hajszan iz Pinkovca referorao o jezični interferencija na panonskom prostoru. Dr. Ernest Barić iz Pečuha je predstavio ugarske internetske stranice o hrvatskom jeziku. Bernadeta Zadrović iz Prisike je predstavila nadimke u gradišćanskohrvatskoj Kemlji, a Žužana Meršić je referirala o prezimeni u kiseškoj mikroregiji.

Pri ovi tradicionalni slavistisitički kongresi sudioniki uvijek imaju i prilike, da izminu iskustva i nova spoznajna na području slavistike.               (uredn.)