Ja sam znala moliti samo očenaše, je jednoč rekla simpatična svetica iz Lurda, Bernadette Soubirous. I zaistinu su očenaši velika dragocjenost Lurda. Pri svi skazanji je Bernardica molila očenaše. Molitva očenašev je nastala u kartuzijanskom redu (Kartäuserorden). U sridnjem vijeku je Crikva proživljavala krizu zbog raskola, takozvane Zapadne šizme. Politika je bilo jedno, a narodna pobožnost drugo. Ljudi su evandjelje nosili u svoji srci i poštovali Jezuša Kristuša i Divicu Mariju.

Oko 1398. ljeta je neki mladi muž, Adolph iz Essena, stupio u kartuzijanski kloštar St. Alban u Trieru. On je etablirao molitvu očenašev u obliku, u kom preporučuje moliti 50 Zdravihmarijov s meditacijom Jezuševoga rodjenja i njegovoga žitka. Ovim stalnim ponavljanjem se razvija pobožnost srca. Kad je Adolph iz Essena počeo moliti prve očenaše, se je Zdravamarija molila još u kratkom obliku i je završavala s „blažen je sad utrobe Tvoje Jezuš“. Kartuzijanac Adolph je svagdir, kade je nek mogao, preporučao molitvu očenašev i naglašavao milost te molitve. U tom vrimenu je neki študenat stupio u kartuzijanski red, Dominikus iz Preussena (1384- 1460).

Adolph iz Essena je bio prior i je mladomu redovniku predstavio molitvu očenašev. Ona da gluši kot kakova ljubavna pjesma. Rekao mu je: „Ne postoji tako pokvaren človik, ki ne bi ćutio vidljiv popravak samo ako bi ljetodan molio očenaše.“ Dominik se je trudio moliti očenaše, ali se nije mogao koncentrirati. U Adventu 1409. ljeta mu je došla misao, da svakoj Zdravojmariji doda rečenicu kot spominak na jedan od dogodjajev iz Jezuševoga žitka. Te rečenice je napisao na čedulu. Pri molitvi je gledao u te rečenice i najednoč mu se je ugodalo da meditira. Svoju metodu je predstavljao i drugim.

 

Orior Adolph je Dominikov način molitve očenašev odobrio. Po 50. ljeti je iz kloštra Svetoga Albana poslano u svit prik 1.000 prepisov za molitvu očenašev. Nastala je tako poznata, da su ju grupe skupa molile. Utemeljena su bratinstva očenašev, ka su imala velik uticaj na duhovnost vjernikov u sridnjem vijeku. Bernadette Soubirous, svetica iz Lurda je rado molila očenaše. Rekla je: „Vi je nikada nećete moliti zaman!“ To su na milion puti potvrdili žene i muži iz svih dijelov svita.

(Agnjica Schuster)

Kategorije