Generalna tajnica Inicijative manjine, Kornelija Kogoj, je prilikom prezentacije nalaza Lige-ljudska prava govorila o „rješenju maloga duha“. To se tiče ovoga nalaza za 2011. i odluke o seoski tablica u Koruškoj. „A prem jubilarnih izjavov zastupnikov/ic iz politike, Crikve i tzv. tradicionalnih savezov ostaje slabunjast i gorak okus.“

 

BEČ — Inicijativa manjine  (IM) kritizira nacrt za novelu Zakona o narodni grupa isto kao odluku o seoski tablica u Koruškoj. Premda u Državnom ugovoru iz 1955. nikako ne piše o procentualnoj klauzuli za dvojezične topografske natpise, sada smu postaviti dvojezične natpise samo još u seli odnosno općina s već od 17,5 posto slovenskoga (a tim i hrvatskoga i ugarskoga)

stanovničtva, a tomu dodatno ne valja ni u cijelom upravnom ili sudskom kotaru, u kom živi slovenska manjina. Kako je izjavila Kornelija Kogoj od IM „ovo ustavno rješenje sugerira pravednost, ali u stvarnosti se tim ustavnopravnim usidrenjem zauvijek zabilježi diskriminacija slovenske narodne grupe u Koruškoj“. Kako nadalje kritizira generalna tajnica IM, Kornelija Kogoj „već je nego cinično, da manjinska prava, da ljudska prava odvisu od postotka a da se ujedno obavezujući zakon kao Državni ugovor smanji na najmanji mogući nazivnik.“ Kornelija Ko-goj ujedno kritizira i planiranu novelu Zakona o narodni grupa, ka kaže „kako malo je Austrija zainteresirana na modernoj narodnosnoj politiki“.

(ur.)

Kategorije