17-ljetna Samra Kešinović, ka je u aprilu prošloga ljeta zajedno s 15-ljetnom Sabinom Selimović pobigla iz ro­diteljskoga doma u Beču u Siriju i onde se je pridružila džihadistom, navodno je na smrt pretučena kad je poku­šala pobići iz Sirije i vratiti se domom, javlja austrijski portal OE24.

BEČ/SIRIJA — Zasad vist nije potvrdjena niti od strane Ministarstva vanjskih poslov Austrije, niti od strane Interpola ki je za divojčicami iz­dao „žutu tiralicu (Steckbrief)“.

Samra i Sabina živile su u Beču u ki su njeve obitelji kao izbiglice stigle iz BiH tijekom boja. Obadvi su rodjene u Be­ču i onde živile cijeli život.

O njevom bigu u Siriju su njevi roditelji doznali s njevih Facebook profilov na ki su divojke objavile da su otišle u „sveti boj“. Na neki kasnije ob­javljeni fotografija divojke su okružene naoružanimi osobami uz tekst „Smrt je naš cilj“. Po dolasku u Siriju živile su u gradu Raqqi kad su se navodno udale za islamističke militante i s njimi ostale u drugom stanju.

No, oko 6 miseci kasnije se  je pojavila vijest da su divojke ponovno stupile u kontakt sa svojimi obitelji tr da su razo­č­a­rane životom u Siriji, želju se vratiti domom, dosta im je dži­hadistov, svetoga boja i Islamske države.

Svoju namjeru da se vrati do­mom, nesrićna Samra, izgleda, nije uspila provesti u djelo. Na­ime, nove informacije o Sam­ri Kešinović i Sabini Selimović otkrila je bivša džihadistkinja iz Tunisa ka je uspjela da pobigne od te nemilosrdne terorističke grupe.

Samra (17) i Sabina (15), po­bigle su lani iz svojih domov i pritom ostavile poruku svojim obiteljam: „Ne išćite nas. Otišle smo da služimo Alahu i za njega ćemo umriti.“ Divoj­ke su otputovale u Siriju kroz Tursku potom kad im je u Be­ču mozak „isprao“ bosanski ra­dikalni imam Ebu Tejma. Ka­da su se pridružile Islam­skoj državi, tinejdžerke su bile prisi­ljene da se udaju za Isis-ove borce. Slikali su ih u burka s ka­lašnjikovi kao dio propagande kako bi privukli u Islamsku dr­žavu čim već mladih divojak.

Ali, sada je žena iz Tunisa ku su držali doma sa 17-ljetnom Samrom otkrila da su bile prisiljene da pružaju seksualne usluge džihadistom. Rekla je da su živile zajedno i da su ih smatrali „seksualnim poklonom novim borcem“. Rekla je i da je Samra nekoliko puti po­kušala da pobigne, a onda su je poslidnji put pretukli ba­ta­com tako jako da je od ranje­nja preminula. Kada su divoj­ke prošle lani da se pridružu Isis-u, Sabina (15) objavila je na Twitteru: „Ovde morem za­ista biti slobodna. Morem pr­a­kticirati svoju vjeru…“

(ured.)

Kategorije