VELIKI BORIŠTOF — „Na višini očiju i ušiju — Doživiti kulturnu šarolikost“. Izvješćaj na licu mjesta: Ritmično bugnjanje gluši iz velike dvorane KUGE u Velikom Borištofu. Ovako pozdravljaju studentice i studenti Pedagoške visoke škole školarice i školare osnovnih škol daljnje i bliže okolice, ki su ovo dopodne došli na poziv Pedagoške visoke škole simo u Kugu, da bi skupa u različni štacija doživili kulturnu šarolikost Gradišća. 

 

Tako dicu najprije pozdravu „rap-om“: „Oči vidu, uši čuju, mi se razumimo. Oči vidu, uši čuju, skupa to ide dobro.“ — i je tim potiču da se i sami uključu u rap. Iz jedne štacije se čuju jačke i pozdravi na svi jeziki gradišćanskih narodnih grup. Na drugoj štaciji prikazuju kazališće sinjov. Ličnosti iz biblije se „uživu“, mosti peljaju jedan k drugomu i figure iz filma dostanu u sinkronizaciji novi glas — i to na jeziki dice!

 

Sve to i još već si je zmislilo 70 studentic i studentov 4. semestra Pedagoške visoke škole Gradišće skupa sa svojimi učiteljicami i učitelji za ov zgora spomenuti projekt. A njev cilj je „nakrmiti“ oči i ušesa školaric i školarov s čim već lipih utiskov.

 

Po dvi jako ugodani projektni dani u Željeznu 7. i 8. maja, završili su ov jako uspješni projekt još s dvimi dani (12. i 13. junija) u KUGI u Velikom Borištofu. A KUGA se je projektnomu tīmu činila idealno dislocirano mjesto u sridnjem Gradišću, jer je šarolikost i za ov projekt kao i za samu Kugu važan aspekt djelovanja. 350 dice iz sridnjega i južnoga Gradišća (med njimi i lipi broj iz dvojezičnih škol) se je u KUGI uključilo u ov projekt, a sve skupa se je skoro 1000 dice spravilo takorekuć „na put k šarolikosti“.

 

Multikulturalnost je u današnji školski razredi naime jur zdavno svakidašnjica. Ali čudakrat se šanse i mogućnosti te činjenice u svakidanjem školskom životu na žalost dosta ne koristu. Tako je ada bio cilj ovoga projekta Pedagoške visoke škole:pokazati školaricam i školarom 1.-4. razreda osnovne škole ravno te šanse, otvoriti dici morebit i nove perspektive, tr im zaoštriti pogled na kulturnu šarolikost okolo sebe.

 

(Martina Sellmeister/Anita Jugović-Čenar)