U Kugi u Velikom Borištofu je pandiljak, 8. julija krenulo ljetno podvaranje dice pod geslom Kuga4kids. Do pet­ka, 12. julija su dica u starosti od 6 do 12 ljet boravila na obitelj­skom renču Meršić u Lučmanu. Ljetos su sudje­lovala 34 dica, ka su bila po­diljena u dvi grupe. Kako je rekao glavni koordinator Lu­ka Zeichmann za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće, geslo ljetošnjih pustolovin je bilo „Čarobjnak od Ozlipa“. U tečaju za lončarenje i tan­canje tajedan po­tom u Kugi je sudjelovalo 25 dice u dobi od 6 do 12 ljet.

LUČMAN — U tajednu od 8. do 12. julija su na obitelj­skom renču u Lučmanu imali pustolovine sa skauti za dicu u starosti od 6 do 12 ljet. Sedam podvaračev se je skrbilo za gru­pu od 34 dice, ki je durao od pandiljka do petka i je bio ja­ko uspješan, je rekao peljač Lu­ka Zeichmann za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće, i je naglasio da su prijateljstvo i hrvatski jezik bili cilj ovoga ta­jedna.

Ljetos su sudjelovala 34 di­ca a najveći dio njih da je vladao hrvatskim jezikom je re­kao Luka Zeichmann. Zvana toga je tīm podvaračev medju­sobno jako dobro harmonirao a suradnja s obiteljom Meršić da je bila isto kako svako ljeto jako dobra, bilancirao je Lu­ka Zeichmann. Najvažnije pri ovom skupnom tajednu je s jed­ne strane da se gaji hrvatski je­zik a s druge strane da dica najdu prijateljstvo i da se na­u­ču u tīmu djelati za skupni cilj.

Dica su do pol desete dopod­ne, pri objedu, pri svi pauza i kasno otpodne sva bila svenek zajedno. Dopodne su nekoliko uri podiljena u grupu skautov, ka ide na pustolovine po Lučmanu, i u grupu jahačev, ka ostane na obiteljskom renču.

Ljetos da su dica pod geslom „Čarobnjak iz Ozlipa“ cijeli tajedan dugo iskala osobno dugovanje čarobnjaka, ki se je krivo začarao, kad se je kanio vratiti od lučmanske terme opet domom, je rekao Zeichmann.

U ovom tekućem tajednu su pak dr­žali dva tečaje za podva­ranje dice u prostorija Kuge u Velikom Borištofu. Lončarenje i tancanje je bilo predvidjeno za dicu u starosti od 6 do 12 ljet a nova ponuda je bila programiranje i robotika s imenom „bits4kids“ za dicu u starosti od 7 do 15 ljet.

Po prvi put su ljetos priredi­li ov tečaj „bits 4kids“ u kom se je 18 dice bavilo programira­njem i robotikom. U ovoj gru­pi su bila dica od 7 do 15 ljet a po­dvarali su ih dva studenti in­formatike iz št­a­jerskih Gra­ca.

(uredn.)

Slike