BEČ — U povodu stote obljetnice objavljivanja Hrvatskih novin održan je 8. decembra u Hrvatskom centru u Beču stručni skup »Sto ljet Hrvatskih novin«. Glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu prof. dr. sc. Tihomil Maštrović održao je izlaganje o važnosti inozemne Croatice, stvaralačtvu Hrvatov izvan Hrvatske, povijesti objavljivanja Hrvatskih novin — jednom od najznačajnijih periodičkih izdanj Hrvatov izvan Hrvatske tr o osnivanju Zbirke knjig gradišćanskih Hrvatov u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Ističući važnost očuvanja hrvatskoga nacionalnoga i kulturnog identiteta, Tihomil Maštrović je istaknuo „Izuzetno nam je važno da Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, hrvatski hram knjige, bude bogata riznica hrvatskoga nacionalnogaa knjižnoga bogatstva kako iz zemlje tako i iz inozemstva. Prikupljanje nacionalnoga knjižnoga blaga izvan granic Hrvatske ključna je zadaća Zbirke inozemne Croatice u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Hrvatske novine, list ki izlazi pod geslom Sloga je moć, nije samo važan medij i poveznica med grad. Hrvati ki su zahvaljujući (i) njemu, uspili očuvati svoj hrvatski identitet, nego je on u značajnoj mjeri pridonesao i činjenici da se hrvatski jezik ne izgubi na nimškom i drugi govorni područji i da mladi gradišćanski Hrvati nastavu njegovati svoju izvornu kulturu i identitet kako je to pošlo za rukom i njevim preocem ki su njegovali hrvatsku rič u crikvi, pisali glagoljicom i utiskivali hrvatsko obilježje na područji na ki su živili.“

Voditeljica Odsjeka inozemne Croatice u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu mr. sc. Željka Lovrenčić predstavila je »Katalog Zbirke Knjiga gradišćanskih Hrvata nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu s oko 1000 bibliografskih jedinic vezanih uz gradišćanske Hrvate, objavljen u novembru 2010. ljeta.

Hrvatske novine, tajednik gradišćanskih Hrvatov, koga danas objavljuje Hrvatsko štamparsko društvo iz Željezna, počele su izlaziti 1. januara 1910. pod nazivom Naše novine do 1922., a danas su dostupne i kao internetsko izdanje (http://hrvatskenovine.at).

Digitalizacijom tiskanoga izdanja Hrvatskih novin, ko se čuva u fondu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu omogućit će se upoznavanje i istraživanje svih važnijih društvenih, političkih, kulturnih, vjerskih i gospodarskih kretanj med pripadniki gradišćanskih Hrvatov u Austriji, Ugarskoj i Slovačkoj.“        (Nsk/uredn.)

Kategorije