U 23 osnovne škole Gradiš­ća ovo ljeto u 99 razredov podučavaju 1352 školarov i školaric dvojezično, na hrvat­skom i nimškom, a u ti ško­la je 350 „početnikov“. U nimški seli dvojezično podu­čavanje imaju u dvi razredi s 23 školarov, u Velikom Petarštofu i u Svetom Mihalju.

ŽELJEZNO — Hrvatski kao obavezni predmet podučavaju u novom školskom ljetu i u tri razredi osnovnih škol u Želje­znom i Svetom Mihalju, i to za 32 školarov.

Dvojezična sridnja škola Ve­liki Borištof sada ima 50 školarov i 4 „početnike“. U Svetom Mihalju u dvojezični razredi imaju 81 školar, a med njimi 22 „početnike“. U Velikom Petarštofu u sridnjoj ško­li 43 školari pohadjaju hrvat­sku nastavu a devet ih je hrvatski počelo učiti.

Dvojezična gimnazija u juž­nogradišćanskoj Bor­ti ima u pr­vom razredu 20 školarov, a u petom razredu ih je 19. U sa­veznoj gimnaziji Kurzwiese u Željeznom prvi hrvatski razred ima 17 školarov, a u peti razredi imaju devet školarov, ki uču hrvatski. Broj školarov ki uču hrvat­ski kao neobavezni predmet još se ne zna.

(ured.)

Kategorije