U hrvatskoj grupi 3. A razreda Panonske gimnazije se je jur u prvom razredu rodila ideja, pisati smišice, pokidob se tako rado svenek smiju. Deset divičic toga razreda je s punim oduševljenjem i elanom iskalo, sabiralo, prevadjalo i pisalo smišice i konačno su zibrale 100 najdražih svojih smišic.

GORNJA PULJA — Uz tekste na hrvatskom i nimškom su školarice 3. razreda, s pomoćom trih školaric iz 4. razreda, naslikale 100 odgovarajućih slik smišicam. Pri slikanju im je pomagao profesor Manfred Leirer, učitelj likovnoga odgoja. Pod peljanjem profesorice Gizele Čenar je nastala zvanaredno lipa knjiga, ku je u lip oblik spravio Hans Linzer iz Velikoga Borištofa.

Uz knjigu se je u predmetu informatika stvorila i web-stranica, kade su školari 6.B razreda pod peljanjem profesora Franza Hausera jako kreativno oblikovali naše smišice, ke morete pogledati pod adresom www.brgop.at/witze

Knjigu, ka stoji 7 E, si morete naručiti pod adresom: Gizela Čenar, 7452 Unterpullendorf/Dolnja Puja ili telefonski na broj: 0664/3648360.Prez granic

(dvojezični film 4. A razreda Panonske gimnazije)

Hrvatska grupa 4. A razreda (17 školaric i školarov u tri nivo grupa) je imala posebnu ideju, naime snimiti vlašći film. Jur u prvi miseci ovoga školskoga ljeta su si našli temu. Pokidob svi jako rado imaju muziku, su si i tu temu stavili u sredinu pažnje.

Četire muzičke grupe, ke su se formirale u školi (folkici, rockeri, styleri i hopseri) kanu sudjelovati na jednom muzičkom naticanju u školi. Medjusobno se stalno svadjaju, svaka pojedina grupa kani pravoda biti na prvom mjestu. Po cijelom redu nesporazumov i svadjov se konačno svi pomiru i organiziraju skupni nastup svih četirih grup.

Koreografiju za tancanje je stvorila pak i zavježbala Mira Zeichmann.

Po nekom vrimenu je energija za projekt malo spala, no dvime iz grupe, Mirjam Kaar i Vivien Mileder, su konačno spasile cijelu situaciju. Same su na svoju ruku naime napisale cijeli tekst za film, a to nije mali posao. Vrijeda smo našli i človika, ki je bio pripravan, s nami snimati film. Werner Kolerić iz Nadalojštrofa, ki svako ljeto u školi snima maturalni bal, je bio pripravan preuzeti snimanje. Jako velik trud su imali i oko rizanja filma, ali konačno se je film dobro ugodao i svi su srićni, držati vlašći film u svoji ruka.

Obadva projekte smo uz pratnju tamburaškoga orkestra Panonci prezentirali u Panonskoj gimnaziji, i to kratko pred koncem školskoga ljeta, nedilju, 27. 6. 2010. (gč)

Kategorije