ŽELJEZNO — Predsjednik hrvatskoga Savjeta o narodni grupa, zem. zast. i predsjednik Djelatne zajednice hrvatskih komunalnih političarov i načelnik u Pinkovcu Leo Radaković (VP) nadalje potribuje mjerodavno i pozitivno minjanje Zakona o narodni grupa na dobrobit gradišćanskih Hrvatov. Radaković je nedilju, 12. junija bio gost u televizijskoj emisiji Dobar dan Hrvati.
Radaković potvrdjuje i kritizira, da gradišćanski Hrvati nisu bili uvezani u rasprave okolo novele Zakona o narodni grupa, ku je Savjet ministrov zaključio utorak, 7. junija. „Ovakovo postupanje prema hrvatskomu Savjetu za narodne grupe nije u redu“ je rekao Leo Radaković.

Ča se tiče izjave državnoga tajnika Josefa Ostermayera (SP), da je bilo razgovorov sa zastupniki gradišćanskih Hrvatov, je rekao Radaković, da je on sām 3. junija bio u Beču na razgovoru u saveznom kancelarstvu sa šefom kabineta kancelara Faymanna i sa šefom ustavne službe. Ali ov termin da si je on, Radaković, sām shodio. Kao predsjednik Savjeta da je urgirao informacije. Potom da je informirao potpredsjednika Savjeta, Martina Ivančića, i predsjednika Hkd-a, Stanka Horvata.
Radaković je rekao u razgovori s Fredom Hergovićem, da bi kancelarstvo uprav zbog velikih posljedic, ke će zakon imati za Hrvate u Gradišću, bilo moralo uže uvezati zastupnike narodne grupe. Tim da je Savjet ministrov sada zaključio zakonski nacrt, će se poslati dalje odboru u parlamentu. Radaković se čim prije kani sastati s drugimi člani Savjeta, da bi se dogovorili o neki modifikacija. On misli, da bi se putem parlamentarnoga odbora još mogle dostignuti neke promjene u razlaganju zakonskoga teksta, ki je dodan svakomu zakonu. Gradišće polag novoga zakona neće dostati dodatnih dvojezičnih seoskih tablic, je potvrdio Radaković, iako bi polag Ustavnoga suda četire općine u južnom Gradišću morale još dostati dvojezične tablice: Žamar (Reinersdorf), Žarnovica (Heugraben), Stinjački Vrh (Hackerberg) i Jezerjani (Eisenhüttel). Polag postotka, ki je dogovoren s koruškimi Slovenci, naime da ćedu općine stoprv od 17,5 posto pripadnikov narodne grupe dostati dvojezične tablice, Gradišće bilo bi „opskrbljeno“.
Ulični natpisi i natpisi na javni zgrada polag novoga zakona nećedu morati imati dvojezične natpise. Radaković ovde citira argument ustavne službe, da ne postoji nikakovo zakonsko zaduženje, polag koga moraju javne zgrade uopće biti označene natpisom. Zbog toga da se i ne more u zakon zapisati obaveza o dvojezičnom natpisu. Novim zakonom će se stvoriti mogućnost, da općine moru delegirati hrvatski službeni jezik kotarskomu poglavarstvu. Radaković kritizira ov pasus, ki je zapisan u objašnjenju zakonskoga teksta. „Tim se kvazi u interpretaciju zakona stavi upozorenje, kako se more ubajti zakon. Ovo sigurno nije u redu“ — je rekao Radaković. On si pravoda i ne more predstaviti, da će se to u praksi moći ispuniti i to zbog toga ne vidi „tako dramatično“. Za njega bi bilo najbolje, ako se izostavi ova točka u zakonu.             (uredn.)
 

Kategorije