Početki današnje balske kulture ležu u 19. stoljeću u dobi Bečanskoga kongresa. Tipično za bečansku balsku tradiciju je, da se tradicionalni elementi povezuju s novimi modnimi strujanji i se tako uspostavlja most med generacijami. Tako su danas na programu tanci i muzika 19. stoljeća, ali i današnjega vrimena.

 

Kako mora biti oblikovan bečanski bal, to se  prenaša od jedne generacije u drugu. Kad Austrija tanca, ju mnogokrat gledaju drugi po cijelom svitu. Najprominentniji bali su poznati iznad austrijskih granic.

Austrijski krajolik je idiličan, pitoreskan, ali austrijski bali su pompozni i majestetski i su jur na Bečanskom kongresu stekli popularitet po cijelom svitu. Nigdir drugdir na svitu se ovakove tančene zabave, ke su organiziraju u prvom redu u mesopustu, nisu etablirale. 

 

Skoro svaka staleška grupa i ideološka zajednica ima kod nas svoj vlašći bal. I tako na balskom kalendaru moremo najti bal vračiteljev, konditorov, kuharov kave (vlasnikov kavan), a postoji još i bal beskućnikov (Obdachlosen) i bal azilantov.

 

Vrhunac balske sezone je svakako Bečanski operni bal. Iako su bali jako različni, jedno imaju skupno: veselje nad svečevanjem i muzikom. Tako se u Beču svako ljeto održi 300 balov. Od januara do marca varoš valcera radosno tanca kroz mesopust. Aktualne melodije kompletiraju tročetvrtinski takt valcera, da bi za svaki ukus tančeni užitak bio perfektan. Početak balske sezone obilježuje „Kaiserball“ u divnom ambijentu Hofburga. Onde se održavaju i drugi renomirani bali kotno „Ärzteball“ (28. 1. 2012.). Osebito popularan je „Kaffeesiederball“, ki će ljetos biti priredjen 10. 2. 2012. On svako ljeto oko 5.000 gostov odvabi u Hofburg i Redutne dvorane. Opernball će ljetos biti 16. 2. 2012. i kot svenek u Bečanskoj državnoj operi. On je jur zdavno legendaran. Na ta dan pohodniki znamenitu opernu dvoranu na Ringu moru doživiti takorekuć „backstage“ usred mnogih „zvijezd“ iz svita muzike. U Društvo prijateljev muzike pozivaju Bečanski filharmoničari 19. 1. 2012. na svoj bal. Ali muzičari ovoga slavnoga orkestra svoje instrumente hasnuju samo prilikom otvaranja. I oni su si zaslužili jednoč uživati tančeni večer na parketu. Najsladji bal je svakako „Bonbon Ball“, ljetos 17. 2. 2012. u Konzerthausu. Nekada su braća Strauß u Kursalonu svečevali svoje najveće uspjehe. Danas se održava onde „Johann Strauß Ball“, a tancaju se naravno valceri. U ovom ekskluzivnom ambijentu Kursalona Hübner će se ljetos zbog renoviranja Parkhotela Schönbrunn održati i Hrvatski bal. Ljetos ćedu gosti tancati pod geslom „Austrija-Ugarska-Hrvatska“.

(Agnjica Schuster)