Delegacija austrijskih parlamentarcev pod peljanjem Nikija Berlakovića (Övp) u Zagrebu četvrtak, 7. i petak 8. februara je bila na dvo­dnevnom pohodu u Zagrebu. Političare iz Austrije primio je Domagoj Ivan Milošević, potpre­d­sjednik Vlade za investicije i Predsjednik Nadzornoga odbora Hrvatske u­druge po­slodavcev kao i Glavni tajnik Hdz-a kao i Jele­na Špiljak, tajnica Odbora europskih poslov kao i Maja Gregurić, savjetnica Odbora Europ­skih poslov. Austri­j­ski parlamentarci iz različnih političkih strankov su se uz drugo strefili s glasnogovornikom Hrvatskoga sabora, Gordanom Jandrokovi­ćem.

ZAGREB — Delegacija au­strijskih parlamentarcev pod peljanjem di Nikija Berlakovi­ća od Narodne stranke je slu­ž­beno pohodila Za­greb. Par­la­mentarci iz različnih strankov su se uz drugo strefili s pred­sjednikom Hrvatskoga sabora, Gordanom Jandrokovićem.

Na programu su bili različni razgovori sa zastupniki u Hrvatskom saboru i s ministri, kao na primjer s Darkom Hor­vatom, ministrom gospodar­s­t­va, poduzetničtva i obrta, pred­sjednikom saborskoga Odbora za vanjsku politiku Mirom Kovačem, državnom tajnicom u Ministarstvu Europskih po­slov Andrejom Metelko-Zgom­bić i šefom misije, veleposlanikom, stalnim predstavnikom Gordanom Markotićem.

Peljač delegacije, Niki Berlaković je rekao za Hrvatsku redakciju Orf-a, da su se pominali o jačanju gospodarskih i prijateljskih vezov med zemljami kako i o podupiranju su­sjedskih zemalj Hrvatske pri približavanju Europskoj uniji. Niki Berlaković je spomenuo i gradjansku inicijativu Minority SafePack, ku da si Hrvat­ska kani još bliže pogledati.

Hrvatska će 2020. ljeta pre­uzeti EU-predsjedničtvo. Za­to su austrijski parlamentarci savjetovali hrvatskim kolegom i izlagali svoja iskustva. Hrvat­ska se jur sada pripravlja na ovu zadaću s težišćem na go­spodarski posli, djelatni mjesti i sigurnosti ali i digitalizaciji i razvitku u Europskoj uniji. Au­strijski političari su im nudili pomoć i s kontakti, ke jur ima­ju u Bruxelles, je rekao Berlaković za Hrvatski radio i je uz ostalo naglasio, da su je hrvat­ski kolegi prosili da bi se nadležni EU-parlamentarci i pe­lja­čtvo u EU morali već zala­g­ati pred svim za Bosnu i Her­cegovinu, jer su onde jako aktivne druge države kao npr. Rusija, Kina ili Turska i zbog toga da BiH triba perspektivu, u Europi a pred svim i u EU,  je rekao Niki Berlaković. Kao predsjednik parlamentarne prijateljske grupe Austrija i Hrvatska je naglasio, da se Hrvati svenek veselu ako čuju gradišćanskohrvatski jezik i da se je on pri svakoj mogu­ćoj priliki na tom jeziku obratio i političarom u Hrvatskoj, u Za­grebu.

(uredn.)

Kategorije