Domaće Hrvatsko kulturno društvo u Devinskom Novom Selu je sada jur po 20. put priredilo svoj hrvatski bal u prostrani dvorana Istracentra. Premda se publika u zadnji ljeti znatno minja, jer je bal sve atraktivniji i za slovačku publiku u ovom sada jur jako velikom predgradju Bratislave, bal je očuvao svoj hrvatski karakter.

To počinje s ulaskom seoske pretpostavnosti na čelu sa zastupniki Hkd-a i člani Rosice. Pozdravila je najprvo Joja Daničová a kroz bal su peljali Kristina Polaková i F. Milošović.

 

DEVINSKO NOVO SELO — Uz veliko zanimanje su ljetos održali Hrvatski bal u ovom selu kraj Bratislave u Slovačkoj. Glavna atrakcija je otvaranje, ko su ovput oblikovali dičja folklorna grupa Grbarčieta pod peljanjem Nikolete Grizlove, folklorni ansambl Črip pod peljanjem Tereze Balažove i zmožni pjevački zbor Rosica (Oto Gregor).

(ured.)

 

>> Galerija

Kategorije