Hrvatski bal folklorne grupe Graničari u sridnjogradišćanskom Filežu (Nikitsch) ima jur dugu tradiciju isto kako i to, da ga organiziraju u krčmi Karall-Divoš. U Filežu je bojsek isto tradicija, da se kasnije ide na priredbe — a ovu tradiciju si Filešci držu očigledno i izvan svojega sela, naprimjer i u Beču. Bal su otvorili sami Graničari sa svojom koreografijom »Granice« a za zabavu i ples je svirao Pinka Band.

U polnoć su domaći nastupili sa skeči.

 

FILEŽ — Graničarksi bal je jedan od društvenih vrhuncev u fileškom mesopustu i je atraktivan i za goste iz susjednih sel. Tradicija je u Filežu takaj, da gosti, dohadjaju stoprv kasnije, a čim su mladji tim već kasnu. Graničari su za polnoć opet izmislili vrlo zanimljivu točku u kom se je „mladina u plesu naticala protiv starijih.
(uredn.)

 

>> Galerija

Kategorije