Na Trgovačkoj akademiji (Hak) u Željeznu ćedu od dojdućega školskoga ljeta u­peljati hrvatski kao obavezni predmet po izboru. Do sada su školari mogli pohadjati hrvatski kao slobodni predmet, a to otpodne po regularnom podučavanju. Od jeseni početo će biti hrvatski jezik glavni predmet po izbo­ru, istotako kako španjolski ili francuski jezik. „Mene to jako, jako veseli da su se kolegi i direktorica za to odlučili, jer oni o tom odlučuju“, je rekla profesorica hrvatskoga stud. nadsavj. mag. Angelika Kornfeind, ka se je ljeta dugo zalagala i borila da se to ostvari. Momentano se 35 školarov i školaric uči hrvatski u Trgovačkoj akademiji u Željeznu — od toga 25 školarov u okviru slobod­noga predmeta.

ŽELJEZNO — Profesorica hrvatskoga mag. Angelika Korn­feind momentano, uz školare, ki imaju hrvatski kao slobodni predmet, podučava 10 škola­rov ki imaju hrvatski jur kao glavni obavezni predmet. Ka­ko je rekla Angelika Kornfeind za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće su ovi dostali posebnu dozvo­lu od direktorice, ali oni imaju podučavanje otpod­ne s grupom, ka ima hrvatski kao slobodni predmet. Od se­p­tembra ali ne tribaju duglje o­stati u školi zbog hrv. jezika. Za upeljanje hrvatske grupe je potribno najmanje 5 školarov.

Trgovačka akademija u Že­ljeznu će uz Hak u Santaleku biti druga trgovačka akademija u Gradišću, ka će nuditi oba­vezno podučavanje hrvatskoga jezika, ako se školari odluču za ta predmet. „To je važno, da nije samo u jednoj trgovačkoj akademiji ta ponuda“, je rekla Angelika Kornfeind. To znači da moru školari iz sjevernoga i sridnjega Gradišća, ki poha­djaju školu u Željeznu, koristi­ti mogućnost učenja hrvat­sko­ga jezika. U ovi dani su pre­d­stavili novu ponudu pri Danu otvorenih vrat, ki je pohodila i veleposlanica Republike Hr­vatske u Austriji ddr. Vesna Cvjetković, ka je razgovarala i s direktoricom ove škole mag. Johannom Dorner-Resch.

(ur.)

Kategorije

Slike