U četvrtak, 5. aprila održan je kviz o Europi, koga je organizirala Pedagoška visoka škola Gradišće u Želje­znu. Pri ovom zemaljskom na­ticanju sudjelovali su školarice i školari šest različnih školskih tipov. Dopodne su se pojedini dobitniki škol naticali za kvali­fikaciju u jedan od trih zemalj­skih tīmov, kamo su je pak po principu slučajnosti podilili. Med njimi i Novogorac Tobi­jaš Kovač školar 4. razreda No­ve sridnje škole Sveti Mihalj, koga je pratila učiteljica po­vi­jesti, Marlene Kirišić.

Otpodne počelo je finalno naticanje, pri kom je Tobi­jas pobjedio sa svojom „Žu­tom ekipom“. Pitanja o Gradišću, Austriji i Europi iz područja povijesti, politike, gospodarstva, literatu­re, muzike i športa su bila vr­lo zahtjevna. Priredba je bila dobro organizirana i za sudio­nike i sudionice vrlo naporna ali i poučna i puna iskustva. Na kon­cu naticanja dostali su svi po­ve­lje priznanja, a dobitniki i pineznu nagradu.

Na 17. i 18. aprila je pobje­dni tīm pak zastupao Gradišće pri saveznom finalu u štajerskom Gracu i mogao osvojiti 6. mjesto, čemu srdačno dačno čestitamo.

(prinos: Margit Hajszan
slike: Marlene Kirišić)

Kategorije

Slike