U noći s 27. na 28. oktobra u Zagrebu je u 87. ljetu preminuo skladatelj, melograf i glazbeni organizator Julije Njikoš st., doajen hrvatske tamburaške glazbe. Rodjen je u Osijeku 1924. ljeta. Gotovo 70 ljet je nazočan u hrvatskom glazbenom životu. Školovao se je i glazbu učio u rodnom gradu i u Zagrebu. Jedan je od najzaslužnijih za očuvanje tradicijske glazbe u svi nje obliki. Izvanredno je zaslužan za razvoj tamburaške glazbe u Osijeku, kade je utemeljio Tamburaški orkestar Radio Osijeka tr Medjunarodni festival hrvatske tamburaške glazbe. U zadnji ljeti je posebno i usko suradjivao i s Tamburaškim orkestrom »Ivan Vuković« iz Pandrofa i Jivom Maszlom a u 60.-ti ljeti s hakovskim tamburaškim zborom iz Beča.

OSIJEK — Kao skladatelj Julije Njikoš ispunio je bogat opus djeli za instrumentalne sastave i zborove, solo popijevke tr narodne i dičje igrokaze. Dobitnik je mnogih priznanj i nagradov. Ispričaj Julija Njikoša je bio srijedu 3. novembra na Mirogoju, a sprovod dan kasnije na Aninom groblju u Osijeku.

Svojom razgranatom djelatnošću jedan je od najzaslužnijih za očuvanje tradicijske glazbe u svi nje obliki. Kao sakupljač izvornoga narodnoga melosa tijekom dugoga djelovanja zapisao je već od 4000 narodnih pjesam, kolov i poskoči tr povidajkov iz narodnoga života ke je sabrao u desetak knjig. Najveći dio toga narodnoga blaga potiče iz Njikoševe rodne Slavonije za ku je ostao trajno vezan prem dugoljetnomu životu i djelovanju u Zagrebu.

Od 1951. ljeta djelao je kao urednik i komentator cijeloga reda radijskih emisijov o narodnoj glazbi od kih je mnoge i utemeljio, a med kimi se posebno ističu one vezane uz djelo amaterskih društav. Kao predsjedavajući djelatne grupe za narodnu glazbu urednika tadašnje Jugoslavenske radio televizije i član Upravnoga odbora Medjunarodne asocijacije International Folk Music Council pri Unesco-u, održao je brojna zapažena predavanja o folklornoj bašćini.

Bio je med osnivači tr predsjednik Umjetničkoga savjeta Festivala tamburaške glazbe u Osijeku (1961.) i festivala zabavne glazbe »Zvuci Panonije« (1972.); predsjednik Hrvatskoga tamburaškoga saveza; glavni urednik glasila Hrvatske tamburice i urednik notnih izdanja za tamburaške orkestre. Takaj je peljao Osječko kulturno umjetničko društvo »Josip Kraš« i Slavonsko tamburaško društvo »Pajo Kolarić«, komu je jedan od utemeljitelja i s kim je gustokrat nastupao u zemlji i inozemstvu.

Kategorije