Hrabri Ciceron

„Omnium rerum principia parva sunt.“ Početak svega je mali, veli Ciceron. Dobro je sve, ča počnemo, početi s ovom motivacijom. Iako je prvi korak mali, smo krenuli na put i preobrazba je u toku. Ako se kanimo nešto novoga naučiti, ako kanimo spraviti, poboljšati vezu nekomu človiku ili krenuti u smir vlašćega cilja, more ciceronski aforizam biti naš putokaz.

Katonova peršonska marka

„Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!“ Uostalom mislim, da Kartagu triba zničiti. S ovom rečenicom je rimski senator Katon Starji završavao svaki govor prilikom sjednice Senata i je zato još i danas poznat. Mogli bi si i mi zeti kakov brand, privatni label, ki nas čini prepoznatljive. Med aforizmi ćemo najti mnoge praktične formulacije. Ča je s Augustinuševom izrekom: „Ljubi, i djelaj, ča kaniš.“ ili „Dvakrat isto, nije isto.“

Win-win-Cicero

„Cui bono?“ Na čiju hasan, se pita Ciceron. Dobro je, premisliti si, komu naša odluka hasni. Ako čim već ljudi more izvuči iz nje prednost, će nam to poboljšati žitak.

Cezar i gotovo

„Alea iacta est.“ Kocka je hićena, veli Cezar, kad se situacija ne more minjati. Ponekad se aktualno stanje mora prihvatiti kot fakat. Stoprv na temelju fakta se isplati iskati nova rješenja.

Kategorije