Na summitu u Salzburgu su se sastali i premijeri Plenković, Orbán i Kurz

Hrvatski premijer Plenković je u Salzburgu razgovarao s madjarskim premije­rom Viktorom Orbánom, susreo se je i s nimškom Angelom Merkel, austrijskim Sebas­tianom Kurzom i slovenskim Marjanom Šarecom... „Hrvatska policija je sposobna sama nadzirati našu granicu i ne tri­ba joj dodatna pomoć europ­ske agencije za nadzor granic Frontexa, ki triba bi­ti rasporedjen na prvi vanj­ski gra­nica EU“, izjavio je u sri­jedu, 26. septembra u Salz­bur­gu hrvatski premijer An­drej Plenković.

SALZBURG — „Naša surad­nja s Frontexom je odlična, znate da Frontexov zrakoplov iz Zadra nadzire cijeli prostor jugoistoka Europe. Ča se tiče snagov Frontexa ke bi tribale ići na jugoistok Europe, mi mislimo da oni tribaju ići na vanjsku granicu, pojačati one zemlje kade je propusnost ve­ća. Mi smo, ča se naših sposobnosti tiče, ovde vrlo jaki i kvalitetni i ne vidim da hrvat­skoj policiji triba dodatna asi­stencija“ rekao je Plenković u Salzburgu, kade se je održao neformalni sastanak šefov dr­žav ili vladov zemalja članic EU tr summit čelnikov iz re­dov Epp-a (Evp).

Glavne teme summita su bi­la pitanje migracijov i Brexit. Komisija je prije nekoliko da­ni predložila znatno jačanje Fro­n­texa kako bi ta granična agencija postala prava Europ­ska o­balna i granična straža. Pre­d­loženo je povećenje broja pripadnikov te agencije sa sada­š­njih tisuć i pol na 10 tisuć pripadnikov do 2020. Pripadniki Europske granične i obalne straže mogli bi, po prijedlogu Komisije, provoditi zada­će za ke su potribne izvršne o­vlasti provjeru identiteta, odo­bra­va­nje ili odbijanje ulaska na vanjski granica, presreta­nje osob na granici, kako bi se osigura­la njeva puna operativnost.

Južne članice EU skeptične su prema tom prijedlogu jer bi mogao zadirati u suvereno pravo držav članic da kontroliraju svoje granice.

Austrijski kancelar Sebastian Kurz rekao je u intervjuu za Der Standard objavljen u srijedu, 26. septembra da su „Italija, Grčka i Španjolska protiv ideje da se od europske agencije za granice napravu snage ke bi se rasporedjivale na granica EU.

„Nekoliko zemalj članica su skeptične prema zamisli da se mandat europske agencije za zašćitu granic proširi. Moramo ih uvjeriti“, rekao je Kurz.

Plenković je istaknuo da se problem migracijov mora rje­ša­vati na izvorišću. „To je dugoročno jedini održivi put“, rekao je, dodajući da cjeloviti pristup migracijskomu pitanju uključuje čvršću vanjsku granicu, a to za one ki se nalazu na istočnomediteranskoj ruti znači poštovati dogovor s Tur­skom, jačati granice izmed Gr­­čke i Turske i izmed Grčke i Makedonije, odakle ilegalni migranti prik Srbije i BiH kre­ću prema Hrvatskoj.

„Jačamo naše sposobnosti, šest i pol tisuć policajcev je na hrvatski granica i na ta način dajemo naš doprinos. Ča se tiče obvezov ke smo preuzeli u pogledu premješćaja i pres­e­ljenja izbiglica mi kod toga stojimo bez ikakovih dilemov. Redovito uplaćujemo i sada ide peta tranša za Tursku i o­staje nam još jedna i sve sk­u­pa će biti skoro šest milijuni E, ča je s obzirom na veli­činu na­še zemlje vrlo solidno. Mislim da smo se pokazali kon­stru­k­tivnim i ozbiljnim kao i u pogledu sekundarnih migracija u­nutar EU“, rekao je Plenković.

Glasovanja Hdz-ovih europarlamentarcev protiv izvješ­ća o Madjarskoj Plenković je u Saboru opravdao tim ča ta po­stupak nije pokrenula Europ­ska komisija već zastupniki jed­ne političke skupine.

(uredn.)

Tagovi: