Primarne oznake

Datum:

05/05/2024 - 10:00

 

U Juri će se održati tradicionalno Hrvatsko shodišće k krvave suze točećoj Divici Mariji.

Započeti će se shodišće sa svetačnom sv. mašom (10.00), čiji glavni celebrant će biti željezanski biškup Egidije Živkovi, a otpodne slijedi svetačna večernja (14.00). Glavni celebrant i proodikač će ovde biti papinski prelat Ferenc Benković. Oblikovati ćedu shodišće Zbor Lastavica i TS Žgano a orguljati će Ivan Maasz.

 

Početak: 10.00

Kade: Jurska katedrala, Jura