PINKOVAC — Okolo jesenskog kiritofa je trgovišće Pinkovac tri dane dugo svečevalo različne jubileje. U petak, 21. septembra otpodne je u centru sela bio svetačni zavjet (prisegu) vojakov, ki su počeli u jeseni svoj vojni rok u južnom Gradišću. Već od 140 regrutov je — uz pratnju vojnoga muzičkog sastava — došlo u Pinkovac, kade je množina ljudi iz sela i daleke okolice pratila ganutljivu ceremoniju isto kao i vrhovni zastupniki iz zemaljske politike i uprave. Načelnik u zem. zast. Leo Radaković se je pri ovoj priliki zahvalio vojakom za hitru pomoć prilikom velike poplave 2009. ljeta.
 
Navečer je vojna limena glazba prikazala na crikvenom trgu veliko austrijsko povečerje (Großer österreichischer Zapfenstreich) — povezano s pobožnošćom za pale vojake.
 
U subotu, 22. septembra je u 15 uri crikveni trg stao u znaku jubilarnoga svečevanja. Prof. konz. savj. mr. Raimund Temel (skupa s mjesnim farnikom Markom Jukićem i župnikom iz Malinske) svečevao mašu zahvalnicu. A to ne samo za svoj 80. rodjendan, nego i za brojne jubileje, kih se je Pinkovac spomenuo na ov dan. Ako počnemo kod najstarijega, onda je to:
  • 60. spomendan da su počeli graditi današnju OŠ.
  • Pred 50 ljet je otvorena u Pinkovcu čuvarnica, jedna od prvih u novogradskom kotaru.
  • Pred 30 ljet je Pinkovac dostao samostalnu općinsku upravu, kad su razvezali upravni savez s Novom Gorom i Svetim Mihaljem.
  • Pred 25 ljet je utemeljen sanitarni okrug s Novom Gorom, i zaposlen je dr. Helmut Radaković kao okružni vračitelj.
  • U istom ljetu je općina imenovana trgovišćem i je dostala vlašći grb.
  • A pred 15 ljet je sklopljeno općinsko partnerstvo med Pinkovcem i Malinskom na otoku Krku.
Tako je na ove jubilarne dane gostovala i velika delegacija iz Hrvatske (s njevim načelnikom i farnikom na čelu) u Pinkovcu, da bi skupa s domaćini svečevala ov jubilej i gajila prijateljske veze. Zbor i klapa iz Malinske su isto tako aktivno bili uvezani u program kao i dica osnovne škole pod peljanjem dir. Roberta Wukovića i dica čuvarnice pod peljanjem Hilde Jandrišević i zbor TOP-a pod peljanjem Vilija Jandrišića.
 
Navečer je pak i TOP, Tamburaši orkestar i zbor Pinkovac, još jednoč svečevao svoj 35. jubilej postojanja — ovput sa zabavom u šatoru. Zato su si pozvali grupu Pannonix i klapu iz Malinske. 
 
U nedilju, 23. septembra se je pak s farskom feštom svečevao tradicionalni kiritof. Najprvo u farskoj crikvi, kade je zbor iz Malinske muzički oblikovao sv. mašu na staroslavenskom jeziku. Ova muzika je bila mišljena kao spomen na skupnu povjest dvih općin. Potom je limena glazba u šatoru svirala pomašnicu, a gosti su se dobro zabavljali pri dobrom jilu i pilu.
 
Teško su se gosti iz Malinske lučili, ali prošli su s osvidočenjem, da će partnerstvo s Pinkovcem i nadalje omogućiti pršonske susrete.
(tekst i fotografije: rai)
 

Kategorije

Slike