Petar Tyran

U ovi dani, kada smo se pred svim u Austriji bol­no spomenuli onih dani u marcu 1938. ljeta, kada je Austrija okupirana od nacis­tičkih nimških sil — a su Au­strijanci u daleko najvećoj ve­ćini urlajući i zastavami s ku­kastimi križem mašući primi­li novu nimšku vojnu silu i Hi­tlerov nacistički režim, člo­vika ki je zainteresiran u povi­jesti i politički dogadjaji mo­ra čim već zapanjiti ča se dogadja u Španjolskoj a posebno i u Kataloniji. Spominja na neslavnu povijesti ove čla­nice EU još iz 1936. ljeta, a pak kašnje na Francovu dik­taturu daleko u drugoj polovici 20. stoljeća. Ko da bi to sve bilo pozabljeno se je Špa­njolskoj bojsek sve oprostilo ča se je u tu dob diktature sve strašnoga dogodilo. Nimci su za to teško morali platiti i još dandanas za to plaćaju. A u Italiji danas bez ikakovih konzekvencijov moru agirati, se javno politički angažirati i vladati komunisti ino fašisti a vrhu svega i mafija — a ni­gdo u Europi ne diže glas i pi­ta ča to zapravo neka bude.

Ali vratimo se aktualno u Španjol­sku, kade regija, autonomna provincija Katalonija išće sv­oju neovisnost, potribuje svoju samostalnost, a  da protagonisti tih političkih hlepnjov zato moraju u zatvor, da moraju pobignuti, a sada je još i hapšu u Nimškoj. To ima teški prizvuk zgora spomenutoga neslavnoga vrime­na u Europi, ča je pak zavr­šilo u strašnoj katastrofi — i u shoa, i u strašnom zničenju.

Dakle Španjolska traži Carlesa Puigdemonta zbog pobune tr organiziranja referenduma o nezavisnosti pr­otivnoga španjolskomu us­tavu i odluki suda, čim mu prijeti većljetna zatvorska ka­štiga. Bivši peljač Katalonije, pokrajine na obali Sredozemnoga morja, vraćao se je iz Finske kade je prošli tajedan boravio na poziv finskoga zastupnika. Prema ričam toga zastupnika on je u petak napustio Finsku u pravcu Bel­gije na „neutvrdjeni način“. Finska policija je u subotu, 24. marca o. lj. re­kla kako je primila nalog iz Španjolske za njegovim uhićenjem no ka­ko ne zna kade se on nalazi. U petak je španjolski istražni sudac odobrio sudjenje za 25 katalonskih dužnosnikov optuženih za pobunu pro­tiv Španjolske, med kimi je i Puigdemont. U Kataloniji su u petak, 23. i subotu, 24. ma­r­ca tisuće prosvjednikov, demonstrantov izašle na ulice s transparenti „Sloboda poli­tičkim zatvorenikom“.

U Španjolskoj da se nikoga ne progoni zbog političkih id­e­­jov već zbog kršenja zakona. Potom kad je 27. III. u. katalonskom parlamentu izglasa­no uspostavljanje nezavisne republike Katalonije, španjol­ska vlada je preuzela direktno upravljanje pokrajinom sa 7,5 mil. stanovnikov. Puigdemont je zatim otišao u Belgiju kade živi i odakle p­e­lja medjunarodnu kampa­nju. Od tada je boravio u DK, CH i Francuskoj. Esp je za njim ras­pisa­la europski uhidbeni nalog.

Kategorije