„U veliki priprava Republike Hrvatske za predsjedanje Vijećem Europske unije u 2020. ljetu, austrijska isku­s­tva kao predsjedateljice EU-om u drugoj polovici pro­šloga ljeta, dragocjena su nam i važna“, rekla je u srijedu popodne, 27. marca u Beču državna tajnica za europske posle u Ministar­st­vu vanjskih i europskih po­slov RH, Andreja Metelko-Zgom­bić, ka je tom prilikom na­glasila „Austrijska isku­st­va predsjedanjem EU su nam dragocjena i važna“.

BEČ — Državna tajnica za europske posle u Ministar­st­vu vanjskih i europskih po­slov RH, Andreja Metelko-Zgombić dodala je kako je posjet Beču bio izuzetno uspješan i prošao „u ugodnom i prijatelj­skom ozračju“.

„Razgovarala sam s glavnim tajnikom u austrijskom Minis­tarstvu za Europu, in­tegraciju i vanjske po­sle Johannesom Peter­likom, ministrom za EU, umjetnost, kultu­ru i medije u austrij­skom saveznom Kan­celarstvu Gernotom Blümelom i glavnim tajnikom au­strijsk­o­ga Ministra obrane Wol­f­gangom Baumannom“, istaknula je Metelko-Zgombić.

Napomenula je da je sa sugovorniki razminila mišljenje o ni­zu, cijelom redu te­mov od zajedničkoga interesa, na naci­onalnoj i europskoj razini.

„Razgovarali smo i o hrvat­sko-austrijski bilateralni odno­si, ki su kako smo obostrano utvrdili zaista prijateljski, do­b­ri i razvijeni, tr razmatrali dalj­nje oblike njevoga unapredje­nja“, rekla je hrvatska državna tajnica za europske posle.

U svitlu pripravov za skore izbore za zastupnike u Euro­p­skom parlamentu, ali i dolaze­ćeg predsjedanja Hrvatske Vijećem EU-a 2020. ljeta, austrijski ministar za EU Blümel, ki je po pitanju europskih po­s­lov desna ruka austrijskoga saveznoga kancelara Sebastia­na Kurza, bio je izuzetno va­žan i koristan sugovornik hrvatskoj državnoj tajnici Andreji Metelko-Zgombić.

Ne smimo zaboraviti da je Austrija jur tri pute bila na če­lu Europske unije i da ima po pitanju predsjedanja zavidno iskustvo.

(Snježana Herek)

Kategorije

Slike