Po emitiranju TV-emisije 21. 1. 2011. na Orf-u Gradišće moram zlakotiti moju dušu i vam napisati ove rede. Dakle, gospodina farnika Branka Kornfeinda tako prikazati u mediji, nalazim da jednostavno nije pravo i jako je bezobrazno.

Jur većkrat sam smila doživiti, kako gospodin farnik Kornfeind zahadja s dicom i željila bi si za već ko dite, da bi njegovi roditelji tako s njim zahadjali.


Gospodin farnik Kornfeind si uzima časa za dicu, čas koga roditelji danas dijelom već nimaju za svoju dicu. Ako se dotakne dice pri igranju, plesanju i jačenju, mislim da je to normalno a to se ne more veljek komu uzeti za žao.


Pred svim nalazim da je samo smišno, ako se gdo četira ljeta kasnije javlja i da se to emitira s pofolišenim glasom. Ili stojim tomu ča velim ili to pak neću činiti! A ako je, kako je sama rekla, pred četirimi ljeti još i sama uza to stala, je to znak siromaštva za nju samu, ako gospodinu farniku nije veljek ča rekla! Ili? Mislim da smo istoga mišljenja!
Su ovu majku znamda jur pitali kako ona zahadja sa svojom dicom? Po mojem mišljenju ona nije toliko skrbna majka! Ali nije na meni da sudim!


Je Orf razgovarao samo s roditelji ili i s dicom? Mislim da puno dice to sigurno tako ne vidu kako njevi roditelji. Roditelji brzo već čega napuhuju i načinjaju puno vjetra zbog ničega. Po mojem mišljenju je g. farnik Kornfeind jako dobar duhovnik, dušobrižnik i pedagog! Morem govoriti samo iz kruga mojih poznancev i rodjakov o ovde je farnik Kornfeind jako obljubljen kod dice.
Ako neke majke mislu da se moraju praviti važnimi mislim da to nije u redu ako kvaru ugled drugih, ki im zapravo ništ nisu učinili. Ovde je sigurno negdo intrigirao i započeo hajku i kampanju huskanja protiv gospodina farnika. Nažalost je ovput na redu gospodin farnik, ki sto posto ništ ne more za to.
Mislite drugi put ča donašate u vaši mediji i je li vašim pretiranom oblikovanjem medijev ne podizgajete još već.


(S poštovanjem Marina Heršić)
PS: Stojim tomu ča pišem i s mojim imenom. Ne tribam to činit anonimno!

Kategorije