Kad je govora o kandiranom ili ucukrenom sadju, mislimo u prvom redu na citronat i arancini. Citronat dostajemo od korice sada, ki raste na citronovcu (Zedratbaum). Njegovo latinsko ime Citrus medica nima posla s njegovim medicinskim djelovanjem, nego s pradomovinom biljke, Medijskim Carstvom (Medien), zemljom staroga vijeka u današnjem Iranu. Žutozeleni sad se zato zove i „medijska jabuka“, ka se danas sadi u Južnoj Italiji, Korziki, Maroku i Portoriku. Sad nastaje 3 kg težak, kumaj ima sadovnoga mesa, ali zato debelu koru, ka se hasnuje za lekvar, citronat i liker. Pokidob da sadrži mnogo eteričnoga ulja, je važna i za produkciju parfemov.

Arancini ili orandžat se načinja od gorke orandže, ku poznamo i pod imenom pomeranča (Pomeranze). Pomeranča ima deblju koru i isto služi produkciji dušal. Citronat i arancini nastaju kandiranjem kore. Prvo se sad ili kora par dani dugo namače u slanoj vodi, ka se redovito minja. Pak se zame onoliko cukora kotno sadja.

Sve to se kuha, dokle ne nastaje gust sirup. Pak se sadje mora ociditi. Postrovaši se na nje cukor i poriže na kockice. Za mnoge božićne kolače je potribno kandirano sadje, ko sadrži oko 70% cukora.

Kategorije