ZAGREB — Kako smo jur pisali, urednik i pisac Stjepan Šulek je 13. oktobra svečevao  svoj 80. rodjendan. Po svojem političkom prisilnom odlasku iz Zagreba došao je 1957. lje­ta u Beč i je u Hr­vat­skom akademskom klubu pokr­e­nuo skupa s mladimi gradišćanskimi Hrvati, med njimi Ivo Sučić, Martin Prikosović i Nikola Benčić, kulturno-politički časopis Glas.

 

Djelao je i za au­strijski tajednik Die Furche, a po preselje­nju u Nimšku bio je suradnik radija Deutscher Funk i Deutsche Welle. Od 1992. ljeta je bio savjetnik Hrvat­skoga veleposlanstva u Bonnu, Nimška.

 

Kašnje je Stjepan Šulek pak nastao glavni urednik opozicij­skoga tajednika Hrvatsko Slovo u Zagrebu. U nakladi tih tajednih no­vin je 2012. ljeta izašla Šulekova knjiga »Kad mislim na Hrvatsku« s prik 130 izibranih člankov i esejov. 2008. lj. je izdao zbirku pjesam s nasl­o­vom »Žedni korijeni«.

 

(uredn.)

 

Kategorije