Hrvatsko shodišće u Juri (Ugarska) je ljetos opet bilo posebni doživljaj — i zbog velikoga broja vjernikov iz trih susjednih zemalj Ugarske, Slovačke i Austrije a došli su Hrvati ne samo i iz Beča nego iz Budimpešte — jer Jura leži prilično u sredini ovih dvih metropolov u ki djeluje i dosta jaka hrvatska zajednica. Ali je Jura (i) ljetos bio velik doživljaj iz muzičkoga gledišća — i zbog „zmožnoga“ orguljanja Jožefa Gsertza i jačenja kantora Štefana Zvonarića a isto i zbog ugarske praizvedbe »Hrvatske maše« kompozitora Hanesa Lasakovića u izvedbi Kolo-Slavuja. No, svoj pečat na ovo shodišće ponovno je utisnula i Hrvatska sekcija Pastoralnoga ureda Dijeceze Željezno na čelu s mons. dr. Egidijem Živkovićem. Vrlo je hvale vridno, da Željezno danas vodi brigu o Hrvati u jurskoj biškupiji, kako je Jura nekad vodila brigu o Hrvati i u današnjoj Austriji i Slovačkoj. Kad je Živković u svoji završni riči po maši naglasio kako je ovoljetni glavni celebrant i prodikač, riječki biškup Ivan Devčić „živa veza med starom i novom domovinom Gradišćanskih Hrvatov“ je pravoda bilo i jasno da ova zasluga pripada pred svim njemu samomu, E. Živkoviću. Njegova je pred svim zasluga da danas nastaju sve bolje i čvršće veze vjerskim institucijam u Hrvatskoj!

Kategorije