Prije nego su postali austrij­ski državljani, 1033 su bili državljani BiH, 828 Turske, 625 Srbije, 586 Kosova, 456 Rumunjske... U 2018. ljetu u Austriji je dodiljeno 9450 državljanstav, od čega 1033 dotadašnjim državljanom Bosne i Hercegovine.

BEČ — Kako javljaju austrij­ske besplatne dnevne novine Heute, broj naturalizacija je 2018. porastao za 1,9% u odnosu na godinu prije. Otprilike svaki treći novi državljanin rodjen je u Austriji (34,8%), a 34,2 posto novih državljanov je mladje od 18 ljet. Prije ne­go su postali austrijski državljani, 1033 su bili državljani BiH, 828 Turske, 625 Srbije, 586 Kosova, 456 Rumunjske… Naj­već naturalizacija u Austriji je bi­lo je 2003. lj., 45.112. Otad broj dodiljenih držav­ljanstav konstantno pada do 2011., kad ponovo polako počinje rasti. 

Austrijskim državljanom je dvojno državljanstvo dozvolje­no samo pod posebnimi uvje­ti. Jedan od njih je ako se ne mogu odreći „staroga“ držav­ljanstva.

(CroExpress)

Kategorije