Fileški advenat

Datum: 
sub, 12/02/2023 - 18:00

 

U Filežu pozivaju na "Fileški advenat" kod crikve. Otvoriti će se sajam, koga skupa organiziraju seoska društva, općina i fara. A blagosloviti ćedu se adventski vijenci.

Čist dohodak će se darovati za obnavljanje štatue sv. Nepomuka.

 

Početak: 18:00

Kade: Kod crikve, Filež

Predavanje: Slovenska migracija. u hrvatske općine zapadne Ugarske i Dolnje Austrije koncem 17. stoljeća

Datum: 
uto, 12/05/2023 - 14:00

 

Mag. Roman Kriszt i Dr. Hubert Bergmann ćedu utorak, 5. decembra u Maloj dvorani kulturnoga centra u Matrštofu predavati o Slovenskoj migraciji u hrvatske općine zapadne Ugarske i Dolnje Austrije koncem 17. stoljeća.

 

Početak: 14:00

Kade: Mala dvorana - KUZ Matrštof, Matrštof

Adventski koncert u Undi

Datum: 
sub, 12/02/2023 - 17:00

 

U Undi će se 2. decembra održati adventski koncert s dičjimi tancoši, Betlehemari iz Gencsapátija, ŽVS Biseri i Undanski tamburaši. Po koncertu su svi pozvani na agapu.

 

Početak: 17:00

Kade: Crikva sv. Martina, Unda