25. i 26. novembra je folklorna grupa Poljanci opet priredila dva šarolike koncerte u seoskoj dvorani za priredbe.
Kot posebnoga gosta su si Poljanci ljetos pozvali grupu Oberlandler iz štajerskoga Frohnleitena.

Vulkaprodrštof – Seoska dvorana u sjevernogradišćanskom Vulkaprodrštofu je i ljetos bila puna, kad je Folklorna grupa Poljanci pozvala 25. novembra na prvi, od ukupno dvih, folklornih otpodnevov. Kot su moderatorice Gabi Lesković i Hermine Radić uvadile Poljanci jur 30 ljet dugo priredjuju ovakove svetačne folklorne i koncertne programe - a i ljetos opet su oduševili pohodnice i pohodnike sa šarolikim programom.

Tamburica meets Schuhplattler

Jur je početak bio poseban doživljaj: Dica JIGT-a kot i narašćaja Poljancev su pokazala publiki, ča su se u prošli miseci i tajedni sve naučili. Uz tanac najmladjih tancoškinj i tancošev je ova točka programa sadržavala i nastup mladih tamburašic i tamburašev, za ke je ov nastup bio djelomično prvi u svojoj tamburaškoj karijeri. Tako su na primjer zaglušale dičje jačke Antuntun i Naše male race. Prvi blok je zvana toga sadržavao i nastup grupe Oberlandler Schuhplattlerov iz Frohnleitena. Društvo su Poljanci upoznali u okviru turneje u talijanskom San Remu u 2019. ljetu. Med koreografijami ke su člani predstavili je bila i jačka Mein Hut, der hat drei Ecken kot i veseo tanac s kisom piva.

U okviru ljetošnjega programa je svečevao i tanac Vino svoju „drugu” premijeru. Jur pred 10 ljet je Petar Mogyorósi koreografirao ov tanac kot dar za 60. rodjendan Angelike Kornfeind. Sad se je Vino, ko sadržava klasične tančene elemente Hrvatov okolo Željezna, malo obnovilo i predjelalo i ponovo predstavilo publiki. Po kratkoj poauzi je onda slijedio drugi blok, ki je počeo s Pjesmom rastanka. S zvanarednom izvedbom jačke Ti si moja ljubav stara Deiane Dumitar i Bastiana Kaina, ki je zatim i zajačio Julišku, se je nastavio program. Prilikom 100. rodjendana Ive Robića, su Poljanci zvana toga uzeli jačku Morgen u program, ka je bila Robićeva omiljena jačka. Naravno i narodne jačke nisu smile faliti: Bosansku Kad je pođoh je zajačio Kristof Pint, a zaglušale su i gradišćanskohrvatske kot Izvan briga i Jankić je dojahao. Poznati hrvatski šlageri su isto bili dio programa. Ja pijem da zaboravim, u izvedbi Lukasa Kornfeinda, kot i Volim i postojim, ku je zajačila Doris Repay-Schön, su tako na primjer motivirali goste za jačenje. Jačkarni vrhunac si je Folklorna grupa Poljanci ostavila za konac: Viktorija Ivančić je sa svojim jasnim harmoničnim glasom predstavila publiki Slomio si ljubav u meni.

Za konačni dio folklornoga otpodneva su tancoškinje i tancoši Poljancev pokazali još tanac Plesovi Baranje a skupa su otsvirali još završne jačke Veselo je društvo naše i Laku noć svirači. Da je program, ali i cijela izvedba koncerta, bio velik uspjeh je najkašnje zatim pokazao burni aplauz, s kim je publika nadarila Poljance. 

DJ

Kategorije