Spominak predjelati u akciju

Ljetos je trideset ljet da su se pojavile prve bombe u civi. Jedan od najvećih terorističkih aktov za vrime Druge Republike s tragičnim vrhuncem 5. februara 1995. u Borti, kade je bomba u civi umorila četire mlade Rome. Inicijativa manjine će kljetu u aprilu otvarati izložbu posvećena ovomu izravnomu napadu na manjine i na sve one, ke su se borile za ljudska prava. U pandiljak, ravno 30 ljet po prvi bomba u pismi, je Inicijativa manjine pozvala na otvarajuću priredbu, naime na predavanja i podijsku diskusiju sa stručnjaki, svidoki vrimena i pogodjenih (već u idućem broju novin). Četire ure su bile opširan okvir, ki je stavio prst u sve bolne rane austrijskoga društva, ali činio se ipak prekratkim za sve aspekte, ke su uticale na teror odnosno ke su bile posljedice terorističkih napadov i klime, ku je stvorila politika i mediji.

Fileški advenat

Datum: 
sub, 12/23/2023 - 18:00

 

U Filežu pozivaju na "Fileški advenat" kod crikve. U okviru sajma, koga organiziraju seoska društva, općina i fara će se blagosloviti i moliti kod četvrte adventske sviće.

Čist dohodak će se darovati za obnavljanje štatue sv. Nepomuka.

 

Početak: 18:00

Kade: Kod crikve, Filež

Fileški advenat

Datum: 
sub, 12/09/2023 - 18:00

 

U Filežu pozivaju na "Fileški advenat" kod crikve. Blagosloviti i moliti će se kod druge adventske sviće a pohoditi će sajam ov put i sv. Mikula.

Čist dohodak će se darovati za obnavljanje štatue sv. Nepomuka.

 

Početak: 18:00

Kade: Kod crikve, Filež

Fileški advenat

Datum: 
sub, 12/16/2023 - 18:00

 

U Filežu pozivaju na "Fileški advenat" kod crikve. Blagosloviti i moliti će se kod trete adventske sviće a nastupati ćedu ov večer Mladi Graničari.

Čist dohodak će se darovati za obnavljanje štatue sv. Nepomuka.

 

Početak: 18:00

Kade: Kod crikve, Filež