Primarne oznake

Datum:

10/12/2023 - 17:00

 

HKD i Fara Trajštofu pozivaju 10. decembra na "Koncert u adventu" u trajštofsku farsku crikvu. Nastupati će Crikveni zbor Trajštof kot i brojni solisti.

 

Početak: 17:00

Kade: Farska crikva, Trajštof