Fatimsko svečevanje u Vincjetu

Datum: 
sri, 09/13/2023 - 18:30

 

U Vincjetu pozivaju 13. septembra na fatimsko svečevanje u farsku crikvu.

U 18:30 ćedu se moliti Sveti Očenaši i postoji mogućnost za spovid. u 19:00 slijedi sv. maša kot i ophod svićami.

Mašu će služiti farnik Zdravko Gašparić, a oblikovati će ju Tamburica Stalnost.

 

Početak: 18:30

Kade: Farska crikva, Vincjet

Fatimsko svečevanje u Vincjetu

Datum: 
pon, 08/14/2023 - 18:30

 

U Vincjetu pozivaju 13. augusta na fatimsko svečevanje u farsku crikvu.

U 18:30 ćedu se moliti Sveti Očenaši i postoji mogućnost za spovid. u 19:00 slijedi sv. maša kot i ophod svićami.

Mašu će služiti farnik David Grandić, a oblikovati će ju Tamburica Skupčina.

 

Početak: 18:30

Kade: Farska crikva, Vincjet

Fatimsko svečevanje u Vincjetu

Datum: 
čet, 07/13/2023 - 18:30

 

U Vincjetu pozivaju 13. julija na fatimsko svečevanje u farsku crikvu.

U 18:30 ćedu se moliti Sveti Očenaši i postoji mogućnost za spovid. u 19:00 slijedi sv. maša kot i ophod svićami.

Mašu će služiti farnik Branko Kornfeind, a oblikovati ćedu ju tamburaši.

 

Početak: 18:30

Kade: Farska crikva, Vincjet

Fatimsko svečevanje u Vincjetu

Datum: 
uto, 06/13/2023 - 18:30

 

U Vincjetu pozivaju 13. junija na fatimsko svečevanje u farsku crikvu.

U 18:30 ćedu se moliti Sveti Očenaši i postoji mogućnost za spovid. u 19:00 slijedi sv. maša kot i ophod svićami.

Mašu će služiti farnik Josip Banfić, a oblikovati će ju HKD-zbor jug.

 

Početak: 18:30

Kade: Farska crikva, Vincjet