Primarne oznake

Datum:

14/08/2023 - 18:30

 

U Vincjetu pozivaju 13. augusta na fatimsko svečevanje u farsku crikvu.

U 18:30 ćedu se moliti Sveti Očenaši i postoji mogućnost za spovid. u 19:00 slijedi sv. maša kot i ophod svićami.

Mašu će služiti farnik David Grandić, a oblikovati će ju Tamburica Skupčina.

 

Početak: 18:30

Kade: Farska crikva, Vincjet