Primarne oznake

Datum:

17/12/2022 - 18:00

 

ŽVS Biseri će 17. decembra održati adventski koncert u Čepregu.

 

Početak: 18:00

Kade: Čepreg