Primarne oznake

Datum:

25/09/2022 - 09:30 do 17:00

 

U Novom selu će se 25. septembra održati Dan spomenikov.

Početak jednodnevne priredbe će biti svetačna sv. maša u farskoj crkvi, koj slijedi u 11:00 agapa. U 12:00 će se prezentirati crikva, ka je 850 ljet stara. Pohodniki neka pri tom upoznaju 5 umjentničke epohe. Prezentacija crikve će se zvana toga u 14:00 i 17:00 ura održati.

Predstaviti ćedu ju seoski farnik Franjo Borenić, kot i Johann Reibach.

 

Početak: 09:30

Kade: Farska crikva sv. Leonharda, Novo Selo