Primarne oznake

Datum:

09/07/2022 - 15:00

 

9. julija će se u Sambotelu održati Hrvatski dan.

U 15:00 će se svečevati hrvatska maša u sambotelskoj Katedrali, ku ćedu celebrirati dr. János Székely sambotelski biškup i duhovnik dr. Anton Kolić. Sudjelovati će zvana toga sambotelski pjevački zbor Sveta Cecilija.

Hrvatski dan, koga će otvoriti načelnik Sambotela dr. András Nemény, će se zatim održati na prostoru za priredbe na glavnom trgu u 16:00.

 

Početak: 15:00

Kade: Sambotelska katedrala, Trg Józsefa Mindszentya 1