Online-predavanje o doseljenju Hrvatov u „Malu Hrvatsku" — sjeverno Gradišće, Dolnja Austrja, Slovačka, Češka i sjeverozapadna Madjarska

Datum: 
pon, 04/05/2021 - 15:00

Društvo za muzej i kulturu (MUK) Novo Selo poziva na Vazmeni Pandiljak na predavanje na temu "450 ljet od doseljenja Hrvatov u Novo Selo". Uživo se more pratiti predavanje na Youtube-u

 

Predavač: Radoslav Janković

Početak: 15.00 ura

Link na youtube-kanal: http://ogy.de/novo-selo

Sada našim političarom i političarkam fali iskustvo starih i poštivanje zrelih!

Nije triba ni pažljivo pratiti gradišćansku, austrijsku, europsku, svitsku politiku, ča se dogadja med nami i okolo nas, da se more dostati dojam, utisak: ovo sve teče bez glave i repa, bez ikakove pameti a još manje iskustva a kamo li dalekovidnosti.

Automatski se stavlja pitanje: Gdo je ovde na kormilu, gdo ovo pelja i gdo je od ovih u stanju bilo koga uvjeriti od bilo čega? Toliko puti korišćena krilatica „Dajte dici, mladim komandu polag poznate Grönemeyerove jačke „Kinder an die Macht“ je vrlo atraktivna, moderna i otvorena, velikodušna i perspektivna. Ali ča je ako ide na gusto? Ča su onda dica, mladi u stanju?