U 1996. ljetu je tada novo umirovljeni tišlir iz Stinjakov, Ferenc Grandić, osnovao humanitarnu inicijativu POMOĆ DIREKTNO ZA BURKINU FASO. U medjuvrimenu je društvo POMOĆ DIREKTNO najveća privatna inicijativa u ovoj zapadnoafričkoj državi. Ovo ljeto svečuje 25. obljetnicu.

Kako Ferenc Grandić povida, dohadja iz socijalne i pobožne obitelji, ka je djelovala po principu „Ča ste najmanjemu učinili, meni ste činili!“. Jur njegov otac, poznati Pietre šuastar, ki je kot zadnji načinio stinjačke čižme, mogao se je odreći plaće, kad ljudi nisu mogli platiti. Tako je i za svojega sina „tišlira“ Ferenca Grandića bilo jasno, da se kani u mirovini zalagati za siromahe.

Jednom prilikom je imao pomagače u zemlja u razvoju kod sebe doma. Jedan od njih, dr. Remo Hörburger, je vidio masku na stijeni i pitao, odakle ju Grandić ima. Ovu da si je kupio, kad je s biškupom Lászlóm bio u Papui Novogvineji. „A onde si isto bio, onda ćeš s manom jednoč u Burkinu Faso“. A tako je bilo. Čim je Grandić stupio u mirovinu je prvi put pohodio ovu zemlju u zapadnoj Afriki. Pri ovom putovanju mu je dite u ruki ugladilo. To ga je tako potreslo, da je odlučio direktno onde pomoći. Na putu najzad su počeli planirati prvu školu.

1996. ljeta, pred 25 ljet, pokrenuo je onda humanitarnu inicijativu POMOĆ DIREKTNO. Od onda je Grandić sām bio 56 puti u Burkini Faso, zadnji put 2018. ljeta.

Človik ne živi samo od juhe. 83-ljetni Ferenc Grandić je strastven pripovidač i uvijek pun energije. Svoje doživljaje iz Burkine Faso je 2014. popisao u knjigu »Žitak za Burkinu Faso«, u koj opisuje svoje do življaje, ali i projekte, ke su zadnjih ljet realizirali. Uprav završava svoju drugu knjigu o svoji doživljaji u Burkini Faso, ku kani izdati prilikom ljetošnjega jubileja. Naslov jur ima »Človik ne živi samo od juhe«. Na web-stranici društva ima isto svoju rubriku „Priče od Franza Grandića“, kade piše o aktualnoj situaciji i najveći izazovi u ovoj zapadno afričkoj zemlji.

Promjena klime. Med te izazove spada i ekstremna suša. Promjena klime se zrcali u jači suša i jači poplava, ke su uzrok slabijoj urodji. Tako je akutna pomoć potribna. Kot piše na web-stranici POMOĆ DIREKTNO Grandićev tumač i pomoćnik u Burkini Faso Benjamin kupuje prosu i kukoricu. Učiteljice i sestre iz njevih ustanov si pogledaju situaciju u seli i izaberu najsiromašnije. Dvi familije dostaju onda skupa jednu vriću od 100 kg žita. 2021. je društvo jurkupilo 23 tonov prose i 230 kantov ulja pred svim za udovice i dicu. Ali ne samo familije gladu. Grandić kaže u svojem uredu sliku dice na cesti, koj društvo sad plaća jednoč po danu jilo.

Nesigurna politička situacija i koronavirus. Ali ne samo klima trapi zemlju. Zadnjih ljet se je situacija u Burkini Faso znatno pogoršala. Osebujno politička situacija je nestabilna, vlada već nije u stanju, obraniti napade terorističkih grup. To posebno valja za sjeverni i istočni dio zemlje, ki graniči na Mali i Niger, dvi države s istimi problemi.

Nesigurna situacija u zemlji je bio i uzrok, zač Grandić i njegovi suradniki od 2018. lj. već nisu bili u Burkini Faso. Stalni napadi i nesigurna situacija su prouzrokovali i nagli rast biguncev. Po procjeni norveškoga koncila za bigunce je koncem 2020. ljeta bilo 1,075 miljuni Burkinabov na bigu u vlašćoj zemlji. Početkom 2020. ih je bilo kih 640.000. Dodatno je iz drugih zemalj pobiglo kih 20.000 ljudi u Burkinu Faso, zemlju s već od 20 milijuni stanovnikov. O ovoj situaciji piše i Grandić u svoji „priči“. Bigunci tribaju hitno pomoć.

Dodatno je proširenje koronavirusa zaoštrila situaciju u zemlji, a to ne samo u glavnom gradu Ouagadougou, nego i u logori za bigunce. Da bi se proširenje moglo prepričiti, potriban je pristup čistoj vodi. Društvo si je zato za 2021. stavilo cilj, graditi nove zdence.

Direktna pomoć. U imenu POMOĆ DIREKTNO se shranja i način djelovanja društva. Svi milodari idu direktno u projekte. Grandić i njegovi suradniki djelaju dobrovoljno i besplatno. To znači isto, da si Grandić i svi, ki s njim pohadjaju zemlju, plaća putovanje sami.

Kako su milodare podilili na projekte i koliko su svako ljeto primili, to prikazuju na njevoj web-stranici. Financiranje projektov se vrši u tri etapa. To se je uhodalo i dobro funkcionira. Plaća se, kad fundament stoji, kad zidi stoju i kad je zgrada gotova. Na ov način je društvo financiralo gradnju kih 50 škol, 7 domov za divičice, 4 sirotišća, 3 crikve, 100 zdencev, 3 bolnice, 3 narodne dome i po dvi šlosarije, stolarije i krojačnice, kade se moru mladi izučiti. Isto tako se skrbi društvo, da su sve završene projekte držu u redu i po potriboći je obnavljaju.

Grandiću se i ljudi javljaju s njevimi prošnji. Nedavno su mu se javili zbog jednoga diteta s kožnom bolesti, ko se triba čuvati. Ljudi s pačenjem da se rado silom otpeljaju. Zato kani Grandić pri sljedećoj sjednici društva predložiti, da se zgradi dom za dicu s pačenjem.

Iako se je jako čuda preminilo zadnjih 25 ljet u Burkini Faso „djela je još dost pred nami“, veli Grandić.

„Još čuda djela pred nami“. To se vidi i u njegovom dvoru. Onde je uprav puni kontejner. Išću još bicikle i šivaće mašine, samo prateži jur imaju dost.

Ferenc Grandić ima cilj. Kani biti nazočan, kad dohadja kontejner u Burkinu Faso. Odvezao bi se „radje čera nego danas“, ali situacija u Burkini Faso ga još malo najzad drži. Ali i doma ćuti društvo u svojem jubilarnom 25. ljetu djelovanja posljedice koronapandemije. Ljudi čuda manje doniraju, nego zadnjih ljet, „a na predavanja nemorem pojti“. Ferenc Grandić ada hasnuje i naš razgovor, da prosi ljude za pomoći, da more on i njegovo društvo pomoći. „Otprijte mošnjice, novčanike i pomozite, mi kanimo pomoći!“.

 

Ako i vi kanite pomoći:

https://www.hilfedirekt.at/spenden/

Konto za milodare Burkina Faso — HILFE DIREKT; Raika Stinatz

IBAN: AT97 3302 7000 0230 5100

BIC: RLBBAT2E027

Slike