Tamburica uz oganj u Mjenovu

Datum: 
pet, 07/31/2020 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću; točnije informacije tel 02682/66500, www.hkd.at

— Petak, 31. juli Hajdenjaki, Mjenovo, stari farof (20.00)
 —Petak, 7. august Graničari, Fi­lež, krčma Divoš-Karall (20.00)
— Petak, 14. august Složnost, Gerištof, park (20.00)
— Petak, 21. august Harmonija, Dolnja Pulja, mlikarnica (20.00)
— Petak, 28. august Brezovci, Fra­kanava, Miloradić-dvor. (20.00)

 

Ulaznina: dobrovoljni dari.

Tamburica uz oganj u Filežu

Datum: 
pet, 08/07/2020 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću; točnije informacije tel 02682/66500, www.hkd.at

 —Petak, 7. august Graničari, Fi­lež, krčma Divoš-Karall (20.00)
— Petak, 14. august Složnost, Gerištof, park (20.00)
— Petak, 21. august Harmonija, Dolnja Pulja, mlikarnica (20.00)
— Petak, 28. august Brezovci, Fra­kanava, Miloradić-dvor. (20.00)

 

Ulaznina: dobrovoljni dari.

Tamburica uz oganj u Gerištofu

Datum: 
pet, 08/14/2020 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću; točnije informacije tel 02682/66500, www.hkd.at

— Petak, 14. august Složnost, Gerištof, park (20.00)
— Petak, 21. august Harmonija, Dolnja Pulja, mlikarnica (20.00)
— Petak, 28. august Brezovci, Fra­kanava, Miloradić-dvor. (20.00)

 

Ulaznina: dobrovoljni dari.